Przejdź do treści

Konkurs WorldWide Telescope

logo WorldWide Telescope

International WorldWide Telescope Tour Contest (IWTC) ma na celu zachęcenie studentów, astronomów amatorów i ogółu społeczeństwa do korzystania z danych astronomicznych i platformy dostarczonej przez WorldWide Telescope (WWT) w celu stworzenia „wycieczki z przewodnikiem”, czyli opartego na scenariuszu, multimedialnego doświadczenia, które przeprowadzi widza przez symulowany wszechświat WWT. 

Jeśli chcesz zorganizować lokalny konkurs WWT, skontaktuj się z Shanshan Li (lishanshan@nao.cas.cn)!

Wycieczka WWT może obejmować wszystkie tematy związane z astronomią i innymi naukami, w tym nauczanie metodą projektu, interpretację wiedzy naukowej, analizę i wizualizację danych, tworzenie narracji, a nawet science fiction. Zerknij na stronę z zasadami konkursu, aby uzyskać szczegółowe informacje.

  • Czym jest jest WWT?

WorldWide Telescope (WWT) to nie jest fizyczny teleskop. WWT to platforma do wizualizacji danych astronomicznych: pakiet bezpłatnego oprogramowania i zestawów danych o otwartym kodzie źródłowym, które mają służyć tworzeniu wysokiej jakości wizualizacji naukowych i narracji. Oprogramowanie WWT obejmuje aplikację Windows, interaktywną aplikację internetową oraz zestawy narzędzi dla języka Python i TypeScript/JavaScript.

Otwarte źródło i otwarte dane są podstawą projektu WWT. Nie musisz prosić o pozwolenie. Możesz miksować własne obrazy, tworzyć modele 3D, proponować wycieczki, konstruować mapy i co tylko zechcesz w środowisku WWT.

WWT jest stworzony dla Internetu, dzięki czemu możesz udostępniać swoje treści w dowolnym miejscu, w którym działają przeglądarki internetowe, czyli wszędzie! Możesz osadzić WWT na stronie w kilka minut lub zbudować własną, zaawansowaną, niestandardową aplikację.

  • Czym są wycieczki WWT?

Wycieczki WWT to zapisane w skryptach multimedialne doświadczenia, które prowadzą widza przez symulowany wszechświat WWT. Użytkownicy mogą tworzyć i udostępniać wycieczki, aby uczyć pojęć astronomicznych, prezentować swoje dane lub po prostu dzielić się pasją do kosmosu! Oto przykładowa trasa stworzona przez pisarza astronomii Scotta Levine'a, pierwotnie opublikowana w magazynie Sky & Telescope:


Więcej informacji:

Organizatorzy konkursu: International Virtual Observatory Alliance (IVOA), IAU Office of Astronomy for Development (IAU OAD), American Astronomical Society (AAS) i Chinese Astronomical Society (CAS).

 

Opracowanie: Joanna Molenda-Żakowicz

Na ilustracji: logo WorldWide Telescope

Reklama