Przejdź do treści

Konkurs „Złap gwiazdę!”

Obserwacje gwiazd w miejscowości Trysil

Rozpoczęła się nowa edycja konkursu „Złap gwiazdę!” (Catch a Star) organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Astronomicznej (EAAE).

Ideą konkursu „Złap gwiazdę!” jest zachęcenie uczniów do wspólnej pracy, poznawania astronomii i samodzielnego odkrywania świata poprzez badanie informacji o wybranym obiekcie astronomicznym.

Celem Europejskiego Konkursu Astronomicznego „Catch a Star” jest pobudzenie kreatywności i samodzielnej pracy uczniów szkół europejskich, wzmocnienie i poszerzenie ich wiedzy i umiejętności astronomicznych oraz pomoc w upowszechnieniu technologii informatycznych w procesie edukacyjnym.

Zespoły, które zaprezentują najlepsze projekty, otrzymają specjalne nagrody od ESO oraz wezmą udział w spotkaniach wideo z profesjonalnymi astronomami z ESO i innych europejskich obserwatoriów. Po raz pierwszy w dwudziestoletniej historii konkursu ogłoszenie i prezentacja najlepszych projektów nastąpi podczas finałowej wideokonferencji. Przyznawane są dwie nagrody specjalne – pierwsza za najlepszy projekt najmłodszego zespołu uczniów, a druga za najlepszy projekt zaprezentowany przez zespół spoza Europy.

 

Jak uczestniczyć?

W ramach konkursu „Złap gwiazdę”, grupy składające się z maksymalnie trzech uczniów i opiekuna mogą złożyć raport na wybrany przez siebie temat astronomiczny i wygrać nagrody zapewniane przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO)

 

Co muszę zrobić?

Napisz raport na wybrany przez siebie temat astronomiczny (może to być konkretny obiekt astronomiczny, zjawisko, obserwacja, problem naukowy, teoria i tak dalej). Możesz również chcieć uwzględnić praktyczne ćwiczenia, takie jak własne obserwacje lub eksperymenty.

Sprawozdania powinny być oparte na samodzielnie wykonanym projekcie, mieć około 10 stron (około 5000 słów), zawierać obrazy i bibliografię oraz być napisane w języku angielskim. Nie używaj automatycznych tłumaczy, takich jak „Babelfish”.

 

Wymagania dla uczestników

 1. Stwórz grupę maksymalnie czterech uczestników – prowadzącego i nie więcej niż trzech uczniów;
 2. Prowadzącym musi być nauczyciel, organizator zajęć pozalekcyjnych, ale nie uczeń;
 3. Wybierz obiekt lub wydarzenie astronomiczne, o którym chciałbyś zebrać informacje i przygotować projekt.

Logo konkursu Catch a Star

Zalecenia dotyczące tematów

Projekty na tematy z programu edukacyjnego mogą koncentrować się na:

 1. Lekcje-obserwacje (prowadzone w czasie rzeczywistym lub uzyskane z wirtualnego obserwatorium);
 2. Ważną częścią każdego projektu musi być przeprowadzenie praktycznej aktywności, w której biorą udział uczniowie (czyli na przykład wykonanie obserwacji).

 

Jak przesłać zgłoszenie?

 1. Przygotuj swój raport w postaci dokumentu .PDF
 2. Prześlij ten raport e-mailem na adres catch.a.star@eaae-astronomy.org
 3. Raport należy przesłać do dnia 28 lutego 2022 roku do godziny 23.59 czasu środkowoeuropejskiego (CET).


Co muszę zawrzeć w moim projekcie?

Oto kilka zasad i wskazówek dotyczących projektu:

 1. Dołącz bibliografię zawierającą odniesienia do użytych dokumentów źródłowych i obrazów.
 2. Twój raport nie powinien być dłuższy niż około 5000 słów.
 3. Ważne jest, aby twój projekt był twoją własną pracą. Nie wystarczy skopiować tekst z innych artykułów. Dlatego powinieneś odwoływać się do wykorzystanych źródeł, cytując je w bibliografii.
 4. Zachęcamy do wybrania oryginalnego tematu. Oryginalne projekty sprawdzą się lepiej niż na przykład kilka bardzo podobnych projektów z tej samej klasy szkolnej.
 5. Zwróć uwagę na dokładność naukową, przejrzysty język i dobry konspekt całego projektu.


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2022 roku, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni na konferencji online 20 marca 2022 roku.

Wszystkie informacje są dostępne szczegółowo na stronie internetowej EAAE pod adresem https://eaae-astronomy.org/catch-a-star/how-to-participate.

 

Opracowanie: Joanna Molenda-Żakowicz

 

Na ilustracji: Obserwacje gwiazd w miejscowości Trysil w Norwegii. Źródło: Wikimedia Commons oraz logo konkursu Catch a Star.
 

Reklama