Przejdź do treści

Konkurs „Gwiezdny pluszak” na maskotkę Planetarium Śląskiego

Konkurs "Gwiezdny pluszak"

Planetarium Śląskie w Chorzowie ogłosiło 30 czerwca 2021 r. konkurs na projekt maskotki, która stanie się symbolem Planetarium – Śląskiego Parku Nauki. Do wygrania teleskop astronomiczny oraz pamiątkowa tabliczka z obrazem nieba w dniu urodzin autora najciekawszego projektu maskotki. Termin nadsyłania prac upływa 24 września 2021 r.

Konkurs „Gwiezdny pluszak”, ogłoszony przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, ma na celu wybór projektu maskotki Planetarium, która będzie elementem działań promocyjnych związanych z otwarciem oraz działalnością Planetarium - Śląskiego Parku Nauki. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Województwa Śląskiego.  

Projekt powinien dotyczyć wyłącznie maskotki typu „pluszak”, wykonanej w dowolnej technice i materiale (m.in. akwarele, pastele, plakatówki, kredki, masa plastyczna, techniki mieszane, prace przestrzenne, grafika komputerowa, prototyp maskotki, itp.) lub wizualne przedstawienie pomysłu na wygląd maskotki typu „pluszak”. Maskotki wykonane z drewna, twardego plastiku, balonów, wydruków 3D itp. nie będą oceniane przez jury.

Praca musi być wykonana osobiście przez dziecko biorące udział w konkursie. Nie może być to praca zbiorowa, ani nagrodzona w innych konkursach. Gotowy projekt (wraz z podpisanymi dokumentami - m.in. zgoda rodziców lub opiekunów) należy przesłać pocztą, w zamkniętej kopercie (w przypadku pracy przestrzennej w opakowaniu tekturowym), z napisem „KONKURS – GWIEZDNY PLUSZAK) na adres: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, Al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów. skr. Pocztowa 10.

Termin nadsyłania prac upływa 24 września 2021 r.  

W konkursie zostanie przyznana nagroda główna dla autora najciekawszego projektu maskotki. Jest nią teleskop astronomiczny o wartości nie większej niż 3000 złotych oraz pamiątkowa tabliczka z obrazem nieba w dniu urodzin laureata. Planetarium Śląskie przewiduje również dodatkową nagrodę pieniężną na poczet pokrycia PIT.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4 października 2021 roku poprzez opublikowanie imienia i nazwiska laureata Konkursu i fotografii przesłanego przez niego projektu na profilu Planetarium Śląskiego w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej tej instytucji. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystości zorganizowanej przez Planetarium Śląskie.

Można wziąć udział w konkursie i przejść do historii Planetarium Śląskiego.

Więcej informacji w  regulaminie konkursu.

Źródło: Planetarium Śląskie

Paweł Z. Grochowalski

 

 

 

Reklama