Przejdź do treści

„Kosmos” – konkurs na scenariusz lekcji o tematyce kosmicznej

„Kosmos” – konkurs na scenariusz lekcji o tematyce kosmicznej

ESERO-Polska zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie organizowanym przez ambasadorkę kosmiczną biura Izabellę Radziuk-Śliwińską. Celem konkursu jest stworzenie scenariusza lekcji z dowolnego przedmiotu, w którym będzie zawarta tematyka kosmiczna. Pracę należy przesłać do 20 sierpnia 2021 r.

ESERO-Polska zachęca wszystkich interesujących się kosmosem do podzielenia się pomysłami i inspiracjami na kosmiczne lekcje z edukatorkami i edukatorami z całego kraju. Celem konkursu jest stworzenie scenariusza lekcji z dowolnego przedmiotu, w którym będzie zawarta tematyka kosmiczna.

Co powinien zawierać scenariusz konkursowy?

 1. Przynajmniej jedno ćwiczenie aktywizujące dzieci i młodzież do samodzielnego zgłębiania proponowanego tematu;
 2. Min. 1 ciekawostkę kosmiczną – w szczególności informacji o Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA);
 3. Ramy czasowe – w podziale na części/aktywności i dostosowane do jednej jednostki lekcyjnej;
 4. Materiał atrakcyjny i dostosowany do wieku odbiorców.


Konkurs wystartował 10 lipca. Prace należy przesłać do 20 sierpnia na adres mailowy: iz.sliwinska@gmail.com. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 sierpnia 2021 r..

Więcej szczegółów nt. konkursu, w tym, co podlega ocenie, można znaleźć w Regulaminie konkursu.

Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody i wyróżnienia:

 • Wszyscy uczestnicy i uczestniczki konkursu otrzymają zaświadczenia o udziale w konkursie (formie elektronicznej);
 • Organizator przewiduje jedną nagrodę główną oraz nieograniczoną liczbę wyróżnień;
 • Autor/autorka zwycięskiej pracy otrzyma dyplom oraz nagrody rzeczowe;
 • Zwycięska praca oraz prace wyróżnione zostaną opublikowane w formie elektronicznego skryptu (na stronie);
 • Zwycięskie prace zostaną skonsultowana z specjalistką ESERO-Polska i umieszczona na stronie ESERO-Polska w części „Inspiracje” wraz z krótkim biogramem autora/autorki.
   

Organizatorem konkursu „Kosmos” jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nowy Świat w Gdańsku, a koordynatorką konkursu jest ambasadorka kosmiczna Izabella Radziuk-Śliwińska.

Partnerami konkursu jest ESERO-Polska oraz Centrum Nauki Kopernik
 

Źródło: ESERO-Polska

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama