Przejdź do treści

Kratery na Marsie mogą być starymi superwulkanami!

Wyniki ostatnich badań wskazują, że Eden Patera na Marsie mógł zostać uformowany dzięki działalności wulkanów. Obszar pokazany został na ilustracji. Kolor czerwony i żółty wskazuje obszary położone wyżej niż te oznaczone na niebiesko i szaro. Źródło: NASA
W ramach swojego projektu badawczego, Joseph R. Michalski z Planetary Insitute w Tucson w Arizonie, zajął się poszukiwaniem superwulkanów na Marsie. Dotychczas wiele takich obiektów uznawano za marsjańskie kratery. Dziś naukowcy sugerują, że jedno z widocznych na powierzchni Czerwonej Planety zagłębień to jednak pozostałość po wybuchu wulkanu.

 Takie wyniki uzyskano na podstawie map i danych topograficznych zebranych przez Mars Odyssey, Mars Gloval Surveyor, Mars  Reconnaissance Orbiter oraz Mars Express Orbiter. Nowy obiekt nazwano Eden Patera.

Badacze podkreślają, że młode wulkany, jakie zaobserwowano  na Marsie mają charakterystyczny wygląd i dzięki temu można je łatwo rozpoznać. Od dawna jednak zastanawiano się, jak powinny wyglądać te stare? Być może właśnie tak jak ten ostatnio odkryty.

Wcześniej nie zidentyfikowano żadnego wulkanu na terenie Arabia Terra, czyli w miejscu, gdzie znajduje się Eden Patera, ale obszar ten znany jest z obecności wielu kraterów.
Michalski podejrzewał je o aktywność wulkaniczną. Swoje wyniki skonsultował  ze specjalistą w dziedzinie wulkanów, który potwierdził, że dane zgromadzone przez naukowca wyraźnie wskazują na to, że Eden Patera jest wulkanem.

Badacze swoje odkrycie motywują obecnością typowych cech wulkanicznych, takich jak ślady lawy wulkanicznej czy uszkodzenia i zagłębienia na na powierzchni krateru, które są pozostałością po ziemi spadającej na zewnątrz obiektu.

Zespół badawczy odkrył jeszcze kilka obiektów na terenie Arabia Terra, będących silnymi kandydatami na wulkany.

 

Źródło: Alicja Wierzcholska | astronomy.com

Na zdjęciu: Wyniki ostatnich badań wskazują, że Eden Patera na Marsie mógł zostać uformowany dzięki działalności wulkanów. Obszar pokazany został na ilustracji. Kolor czerwony i żółty wskazuje obszary położone wyżej niż te oznaczone na niebiesko i szaro. Źródło: NASA

(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie edukacyjnym PTA Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Reklama