Przejdź do treści

Leonidy 2017 - podsumowanie

W minionych dniach obserwowaliśmy ostatnie meteory z roju Leonidów. Na stronie www.imo.net znaleźć można kompletny profil aktywności stworzony na podstawie obserwacji wizualnych. Maksymalną aktywność obserwowano o świcie 17 listopada, ZHR osiągnął wartość 21 +-4.

Pierwsze obserwacje Leonidów dotarły do IMO 13 listopada, podczas kolejnych dwóch nocy aktywność kształtowała się na poziomie ZHR poniżej 10. W nocy z 16 na 17 listopada odnotowano wyraźnie większą aktywność z maksimum o godzinie 3:58UT 17 listopada 2017 (ZHR=21). Aktywność większa od ZHR=10 utrzymywała się przez kolejne 3 noce, następnie obserwowano stopniowy i równomierny spadek ZHR, ostatnie leonidy obserwowano 30 listopada kiedy to ZHR spadł do wartości 4.

Wykres powstał na podstawie danych pochodzących od 21 obserwatorów, z 50 sesji obserwacyjnych podczas których określono 102 przedziały obserwacyjne. Podczas obliczeń założono stały współczynnik masowy r = 2.5. Większość tegorocznych obserwacji Leonidów pochodzi z Niemiec, Indii oraz USA.

Reklama