Przejdź do treści

Letni obóz dla młodzieży AstroCamp 2016 w Portugalii

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń na letni obóz astronomiczny dla młodzieży w Portugalii. Chętni na AstroCamp 2016 mogą zgłaszać się do 30 kwietnia 2016 r. poprzez formularz na stronie internetowej przygotowanej przez organizatorów obozu. Na obóz mogą zgłaszać się polscy uczniowie.

Obóz przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych urodzonych w latach 1998, 1999 i 2000. Językiem roboczym podczas zajęć na obozie będzie angielski. Liczba uczestników jest ograniczona, zostaną wyłonieni na podstawie nadesłanych zgłoszeń przesłanych do 30 kwietnia 2016 r. i rozmów przeprowadzonych na Skypie w dniach 28 i 29 maja 2016 r. Udział w obozie będzie kosztował około 400 euro (nie pokrywa to kosztów dojazdu).

Obóz potrwa od 7 do 21 sierpnia 2016 r. w Centre for Environmental Education and Interpretation of the Corno de Bico Protected Landscape w Portugalii. Organizatorem jest Centre for Astrophysics of the University of Porto (CAUP).

Chętni do udziału powinni za pomocą formularza na stronie internetowej obozu nadesłać:
  • list motywacyjny w języku angielskim
  • list polecający w języku angielskim od jednego ze swoich aktualnych nauczycieli,
  • zestawienie ocen z ostatniego semestru (potwierdzone przez dyrekcję szkoły)
  • opcjonalnie zaświadczenia o udziale w konkursach astronomicznych takich jak np. Olimpiada Astronomiczna, czy OMSA
  • zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów na udział w obozie (w przypadku uczniów mających poniżej 18 lat)

Zachęcamy polskich uczniów do udziału!

Więcej informacji:


Prelekcja przedstawiająca obóz AstroCamp 2016Reklama