Przejdź do treści

Marsjański meteoryt, a problem efektu cieplarnianego

Meteoryt Lafayette pod skaningowym mikroskopem elektronowym
Analizy własności meteorytu pochodzącego z Marsa mogą dostarczyć wskazówek na sposoby obniżenia zawartości dwutlenku węgla w atmosferze planety takiej jak Marsa, albo Ziemia. Wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez zespół brytyjskich naukowców przedstawiło czasopismo "Nature Communications".

Naukowcy z University of Glasgow przeanalizowali w laboratorium meteoryt pochodzący z Marsa, którego fragmenty znajdują się w kolekcjach Muzeum Historii Naturalnej w Londynie oraz Smithsonian Institution w Waszyngtonie. Meteoryt został odnaleziony w 1931 roku w Stanach Zjednoczonych i jest określany jako meteoryt Lafayette.

Kamień należy do grupy nakhlitów, będącej częścią kategorii oznaczonej jako SNC. W prostszy sposób można powiedzieć, że należy do skał magmowych. Uczeni podejrzewają, że kamień powstał 1,3 miliarda lat temu, a z powierzchni Marsa został wyrzucony około 11 milionów lat temu, na skutek uderzenia innego obiektu w powierzchnię planety.

Badacze z Wielkiej Brytanii przeanalizowali własności minerałów zwanych syderytami, które są obecne w meteorycie. Minerały te są bogate w dwutlenek węgla. Powstały w efekcie procesu karbonatyzacji - woda i dwutlenek węgla z atmosfery Czerwonej Planety wchodziły w reakcje ze skałami zawierającymi oliwiny i w miejsce oliwinów powstawały syderyty. Proces ten na stałe wiązał w skałach dwutlenek węgla.

Być może proces ten stanie się wytłumaczeniem zmian klimatycznych na Marsie około 4 miliardy lat temu. Początkowo Mars miał grubą atmosferę z dużą zawartością wody i dwutlenku węgla. Początkowo mokry i ciepły klimat jednak zmienił się w suchy i zimny. Według hipotezy naukowców z Glasgow mogło za to odpowiadać usunięcie dwutlenku węgla z atmosfery. Jeżeli tak było w rzeczywistości, może to oznaczać, że procesy karbonatyzacji są w stanie być efektywne na skalę całej planety i mogą być wskazówką w poszukiwaniu metod na zmniejszanie nadmiaru gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, w atmosferze Ziemi.

Więcej informacji:

Źródło: University of Glasgow

Na zdjęciu:
Fragment meteorytu Lafayette pod skaningowym mikroskopem elektronowym (kolory sztuczne).  Źródło: University of Glasgow.

Reklama