Przejdź do treści

„Moje kosmiczne wakacje 2021” – konkurs Polskiej Agencji Kosmicznej

Moje kosmiczne wakacje 2021

Polska Agencja Kosmiczna zaprasza uczniów szkół podstawowych i absolwentów z roku szkolnego 2020/2021 (zarówno tych, którzy są  entuzjastami eksploracji Wszechświata i technologii kosmicznych, jaki i tych, którzy tego rodzaju pasję dopiero w sobie odkryją) do udziału w konkursie „Moje kosmiczne wakacje 2021”, czyli aktywnego i artystycznego spędzenia letnich miesięcy oraz zapoznania się z twórczością polskiego pisarza Stanisława Lema. Najciekawsze efekty dziecięcych poszukiwań i kreatywności zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami.

Już po raz drugi Polska Agencja Kosmiczna – POLSA zaprasza młodych ludzi – zarówno entuzjastów eksploracji Wszechświata i technologii kosmicznych, jaki i tych, którzy tego rodzaju pasję dopiero w sobie odkryją – do aktywnego spędzenia letnich miesięcy. Rusza druga edycja konkursu „Moje kosmiczne wakacje 2021”.

Do 4 października 2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne oraz 2–4 osobowych zespołów. Najciekawsze efekty dziecięcych poszukiwań i kreatywności zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami. Organizatorzy czekają na prace plastyczne, literackie, audiowizualne, a także łączące te techniki.

Temat prac przygotowanych przez dzieci powinien nawiązać do przynajmniej jednego z następujących zagadnień:

  • Wakacyjne obserwacje nieba.
  • Kosmiczne technologie w naszym codziennym życiu.
  • (Wszech)świat z książek Stanisława Lema.

Ostatnie z zagadnień jest sposobem na zachęcenie uczestników kontaktu (być może pierwszego) z twórczością wybitnego polskiego pisarza SF. Warto przypomnieć, że w 2021 r., w stulecie jego urodzin, na mocy uchwały Sejmu RP oficjalnie obchodzony jest w naszym kraju Rok Stanisława Lema.

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do szkół podstawowych:

  • klas I–IV (podgrupa młodsza);
  • klas V–VIII wraz z absolwentkami i absolwentami tego poziomu edukacji z roku szkolnego 2020/2021 (podgrupa starsza).

Dopuszczalne jest zgłaszanie prac indywidualnych lub przez zespoły składające się z 2–4 dzieci, z zastrzeżeniem że:

  • jedno dziecko może być autorem lub współautorem tylko jednej podlegającej ocenie pracy;
  • zespoły mogą tworzyć wyłącznie dzieci znajdujące się w tej samej podgrupie.
     

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r. poprzez opublikowanie listy nagrodzonych Konkursu oraz przesłanych przez nich prac lub  ich odwzorowań na stronie internetowej zarządzanej  przez Organizatora.  Informacja  o  nagrodzie  zostanie  przekazana dodatkowo pocztą elektroniczną.

POLSA współorganizuje szereg wydarzeń i  przedsięwzięć promujących dorobek tego wielkiego polskiego wizjonera, autora wciąż aktualnych przemyśleń o relacjach człowieka z technologią czy dylematach sztucznej inteligencji. Poważne tematy są często podane w lekkiej formie i z dużą dawka humoru, a przez to zrozumiałe także dla młodszego czytelnika.

Dodatkowo w wakacje inspiracji do stworzenia prac konkursowych będzie można szukać na profilu POLSA na Facebooku, gdzie prezentowane będą linki do ciekawych materiałów edukacyjnych, do omówienia samodzielnie, wspólnie z rodzicami lub z nauczycielami już po powrocie do nauki.

Wśród nagród znajdą się zestawy książek i map nieba oraz vouchery do Hevelianum w Gdańsku, jednego z  partnerów konkursu (drugim jest Centrum Nauki Kopernik – Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska).

W reakcji na bardzo duże zainteresowanie premierową, zeszłoroczną edycją konkursu, gdy przyjęto zgłoszenia od ponad 2 tysięcy dzieci, tym razem przygotowano również pakiety drobnych gadżetów dla  najbardziej zaangażowanych szkół. Autorki i autorzy wszystkich prawidłowo zgłoszonych prac otrzymają pamiątkowy elektroniczny dyplom.

Zgłoszenia do konkursu odbywają się wyłącznie poprzez formularz, który już wkrótce będzie dostępny na stronie internetowej POLSA.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie konkursu.
 

Źródło: POLSA

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama