Przejdź do treści

MON ogłosił konkurs: Kosmos i Autonomia

Robot Arm in Space

Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską w szeroko pojętym obszarze technologii, techniki oraz inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych, które mogą zostać zastosowane w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać wyłącznie autor pracy.

Poprzez ten konkurs MON chce popularyzować wiedzę i inspirować środowiska akademickie do prowadzenia badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze obronności.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch obszarach i 4 kategoriach:

I. wykorzystania technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej w obszarze obserwacji Ziemi, budowy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, telekomunikacji i nawigacji satelitarnej oraz wynoszenia obiektów na orbity okołoziemskie - w dwóch kategoriach na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską (kat. I) oraz na najlepszą pracę doktorską (kat. III).

II. systemów autonomicznych pozwalających optymalizować zaangażowanie personelu w niebezpiecznych warunkach - w dwóch kategoriach na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską (kat. II) oraz na najlepszą pracę doktorską (kat. IV).

Łączna pula nagród wynosi 86 000 zł.

  • Nagrodami w kategorii I i II są:

 I miejsce – 8000 zł,
II miejsce – 5000 zł,
III miejsce – 3000 zł.

  • Nagrodami w kategorii III i IV są:

I miejsce  – 12 000 zł,
II miejsce – 9000 zł,
III miejsce – 6000 zł.

Do udziału w konkursie MON zaprasza absolwentów uczelni polskich, którzy obronili pracę inżynierską, magisterską lub rozprawę doktorską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wcześniej niż 1 października 2017 r. Prace muszą być napisane w języku polskim.

Zgłoszenie do konkursu należy kierować w terminie do 2 października 2020 r.

  • w zamkniętej kopercie na adres: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariatdnisw@mon.gov.pl.

Laureatów konkursu wyłoni Kapituła Konkursu, której przewodniczy Sekretarz Stanu w MON właściwy ds. innowacji. W Kapitule zasiadają m.in.:

  • Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej
  • Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym szczegółowe wymagania i kryteria oceny prac, zawiera Regulamin.

Źródło: MON


Image Credit: NASA

Reklama