Przejdź do treści

NASA wybrała trzy lądowiska dla misji Mars 2020

Członkowie komisji NASA ds. wyboru lądowiska dla przyszłej misji marsjańskiej Mars 2020 skrócili listę rekomendowanych miejsc lądowania dla łazika do trzech propozycji. Spośród tych miejsc: północno-wschodni Syrtis, krater Jezero oraz Columbia Hills wybrane zostanie jedno, które odwiedzi następny łazik NASA.

Trwają pracę nad kolejnym łazikiem marsjańskim, który w głównej mierze ma być oparty na obecnie funkcjonującym łaziku Curiosity. W lutym rozpoczął się Krytyczny Przegląd Projektu. W czasie jego trwania zawężono potencjalne miejsca badawcze dla misji. Swoją decyzję agencja ogłosiła 10 lutego.

Wybrane miejsca


Północno-wschodni Syrtis


Dawna aktywność wulkaniczna w tym regionie stopiła zalegający tam lód. Możliwe, że kiedyś rozwinęły się tam mikroogranizmy w wodzie, mającej kontakt z minerałami. Teren cechuje się wieloma warstwami, które skrywają historię interakcji między wodą i minerałami w różnych okresach wczesnej historii Marsa.

Krater Jezero


Z krateru prawdopodobnie dwukrotnie w historii występowało jezioro ciekłej wody. Naukowcy mają dowody na występowanie w kraterze materiałów ilastych, przeniesionych kiedyś z sąsiadujących terenów przez wodę. Być może, w którymś z tych mokrych okresów mogły rozwinąć się tam proste formy życia. Jeśli tak było to jego ślady występować mogą w osadach po pradawnym jeziorze.

Columbia Hills


To miejsce już odwiedzone przez łazik Spirit, który zakończył swoją pracę w 2010 roku. W regionie tym znaleziono ślady po dawnych źródłach hydrotermalnych. Dokładniej chodzi o związki mineralne, które na Ziemi powstają tylko przy takich źródłach i tylko przy udziale prostych mikroorganizmów.

Start nowego łazika Mars 2020 jest zaplanowany na lipiec 2020 roku. Nie wiemy jednak czy misja nie zostanie opóźniona o co najmniej 2 lata. Agencję czeka bowiem dużo testów nowych instrumentów i na drodzę projektowania i rozwoju misji pojawiło się już sporo problemów.

Źródło: NASA

Więcej informacji:

Na zdjęciu: Trzy potencjalne lądowiska dla misji Mars 2020. Źródło: NASA.

Reklama