Przejdź do treści

Naukowcy odkrywają soczewkowanie plazmy w pulsarze typu czarna wdowa

Wizja artystyczna pulsara milisekundowego i jego towarzysza.

Korzystając z radioteleskopu FAST zespół badawczy odkrył zjawisko soczewkowania plazmy w pulsarze PSR J1720-0533 typu czarna wdowa.

Układy typu czarna wdowa składają się z małomasywnej gwiazdy towarzyszącej na ciasnej orbicie i pulsara milisekundowego. Charakteryzują się one ablacją towarzysza przez emisję z pulsara. Obiekty tego typu dają cenne możliwości badania właściwości gwiazd towarzyszących w warunkach intensywnego napromieniowania.

W tym badaniu naukowcy odkryli, że emisja PSR J1720-0533 podczas wchodzenia w zaćmienie wykazuje kwazi-okresowe modulacje, które mogą być wywołane soczewkowaniem plazmy.

Analizując zjawisko soczewkowania, naukowcy doszli do wniosku, że maksymalne powiększenie soczewki wynosi 1,6, co odpowiada rozmiarom soczewki rzędu dziesiątek kilometrów. Odkrycie zjawiska soczewkowania plazmy w PSR J1720-0533 demonstruje związek pomiędzy pomiarem dyspersji a soczewkowaniem.

Co więcej, naukowcy zbadali profile polaryzacji w pobliżu zaćmienia PSR J1720-0533 i stwierdzili, że liniowa polaryzacja emisji zniknęła zanim pomiar dyspersji wykazał znaczące zmiany. Zjawisko to dostarcza silnych dowodów na istnienie znaczącego pola magnetycznego u towarzysza.

Wyniki te sugerują, że pola magnetyczne odgrywają ważną rolę w mechanizmie zaćmiewania pulsarów typu czarna wdowa.

Ponadto, badacze oszacowali tempo utraty masy towarzysza na 10-12 mas Słońca na rok i spekulowali, że towarzysz ulegnie całkowitemu zniszczeniu w ciągu 1010 lat.

 

Więcej informacji:

Opracowanie: Agnieszka Nowak

Źródło: CAS
 

Na ilustracji: Wizja artystyczna pulsara milisekundowego i jego towarzysza. Pulsar (niebieski) pożera materię ze swojego nadętego towarzysza, zwiększając tempo swojej rotacji. Źródło: European Space Agency & Francesco Ferraro (Bologna Astronomical Observatory).

Reklama