Przejdź do treści

Niemal 150 milionów na technologie kosmiczne w konkursie NCBIR

Polska, Bałtyk i okolice widziane z ISS

20 lutego 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że 15 innowacyjnych projektów z branży kosmicznej zostanie dofinansowanych kwotą niemal 150 mln zł w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Technologie Kosmiczne”. Największe dofinansowanie otrzymały trzy projekty: system mikrosatelitarny EagleEye, suborbitalny system rakietowego wynoszenia ładunków badawczych oraz konstelacja satelitów obrazowania Ziemi REC.

Nabór wniosków do konkursu Szybka Ścieżka „Technologie Kosmiczne był prowadzony od września do listopada 2019 r. Do Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wpłynęły 33 wnioski. Spośród których dokonano oceny 31 wniosków i wybrano do dofinansowania 15 projektów. Szesnaście projektów, nie otrzyma dofinansowania, a dwa wnioski zostały wycofane z oceny.

Spośród 15 projektów aż siedem będzie realizowanych na terenie województwa mazowieckiego za łączną kwotę 70 199 297,71 PLN, zaś pozostałych osiem projektów za 73 614 071,62 PLN w innych województwach (dwa w dolnośląskim, jeden w kujawsko-pomorskim, dwa w małopolskim i po jednym w podkarpackim, pomorskim i śląskim).   

Łączna kwota dofinansowania tych projektów wynosi 143 813 369,33 PLN. Warto podkreślić, że do tej pory w ramach 42 projektów z sektora kosmicznego, realizowanych z grantów NCBiR na technologie kosmiczne, wydano 152 mln zł. Zatem przyznana kwota w konkursie Szybka Ścieżka „Technologie Kosmiczne” niemal podwaja sumę wszystkich pieniędzy wydanych na projekty z sektora kosmicznego.

Wśród przedsiębiorstw i instytucji, którym przyznano granty, można wyróżnić m.in. firmy: Astronike, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Creotech Instruments SA, Iceye Polska, Instytut Fizyki PAN, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego, KP Labs, Progresję Space, SatRevolution, Scanway, Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT.

Na pierwszym miejscu w zestawieniu, pod względem wysokości dofinansowania, znajduje się projekt zgłoszony przez konsorcjum SatRevolution – Politechnika Wrocławska pt. „Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji REC”. Koszt projektu 53 142 392,7 zł, otrzymane dofinansowanie to 33,4 mln złotych.

Drugie miejsce przypadło konsorcjum Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz firm Creotech Instruments SA i Scanway, które zgłosiło projekt pt. „System mikrosatelitarny EagleEye” czyli opracowanie i wystrzelenie największego w historii Polski satelity do obserwacji Ziemi. Przewidywany koszt 44 889 712,5 zł, dofinansowanie w kwocie 29 818 027,5 zł.

Trzecie miejsce co do wielkości puli dofinansowania przypadło projektowi budowy trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych zgłoszonego przez grupę: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT (przewidywany koszt 23 693 412,5 zł, dofinansowanie w wysokości 8 638 069,30 zł).

Wśród zgłoszonych projektów aż trzy dotyczą napędu dla satelitów i rakiet. Są to: impulsowy napęd plazmowy do nano i mikro satelitów, opracowanie ultra-lekkiej konstrukcji nośnej zespołu silnika rakietowego 100 kN dla zastosowań kosmicznych oraz opracowanie technologii kosmicznego silnika dwupaliwowego klasy 5–30N z wykorzystaniem ekologicznych materiałów pędnych,

Pełna lista rankingowa znajduje się na stronie NCBiR.

Autor: Paweł Z. Grochowalski

Źródło: NCBiR

Fot. NASA

Reklama