Przejdź do treści

Nieskończony Wszechświat - IV edycja powiatowego konkursu wiedzy o kosmosie w Darłowie

Konkurs "Nieskończony Wszechświat" - zestawy nagród
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie w bieżącym miesiącu gościła po raz czwarty uczniów klas V i VI z kilku szkół powiatu sławieńskiego. Rywalizowali oni w powiatowym Konkursie Wiedzy o Kosmosie "Nieskończony Wszechświat" pod patronatem Starosty Sławieńskiego.

Od samego początku główną organizatorką tego regionalnego konkursu jest Barbara Kalinowska - nauczycielka przyrody. W trakcie finałów konkursu współpracuje ona z Monika Kosowską , również nauczycielką przyrody z tej samej placówki oświatowej, która jest pomysłodawcą i organizatorką szkolnych Konkursów Wiedzy o Kosmosie przeprowadzanych wcześniej, bo już od 2011 roku. Dzięki aktywności tych nauczycielek i jeszcze kilku innych osób, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Darłowie stała się ważnym ponadlokalnym centrum popularyzacji astronomii i astronautyki na Pomorzu Zachodnim.
 
Wiedzę uczniów o kosmosie, w czterech dotychczasowych edycjach konkursu, zaprezentowały następujące placówki oświatowe:
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie (2013-2016)
 • Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach (2013-2016)
 • Zespół Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu (2013-2016)
 • Zespół Szkół Społecznych STO w Darłowie (2013-2016)
 • Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu (2013-2015)
 • Szkoła Podstawowa im.Kazimierza Górskiego w Lejkowie (2013-2014)
 • Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy (2013, 2015)
 • Zespół Szkół w Pieszczu (2013)
 • Szkoła Podstawowa we Wrześnicy (2013)
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie (2014-2016)
 • Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Warszkowie (2015)
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Sławsku (2015)
 • Zespół Szkół Społecznych w Dobiesławiu (2016)

W skład tematyki tegorocznego konkursu wchodziły zagadnienia dotyczące Układu Słonecznego, badań kosmosu oraz Ziemi jako planety i miejsca obserwacji astronomicznych.
Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: indywidualnej w ramach której uczestnicy rozwiązywali test oraz zespołowej polegającej na wykonywaniu zadań w 3-osobowych zespołach. Podczas pracy zespołowej uczniowie m.in. umieszczali planety na orbitach oraz porządkowali czas w jakim wykonują one obrót wokół własnej osi, opisywali dokonania astronautów z zakresu podboju kosmosu, rozpoznawali elementy Układu Słonecznego, opisywali fazy Księżyca oraz oświetlenie Ziemi w różnych porach roku, poszukiwali obiekty w przestrzeni kosmicznej. W trakcie rywalizacji zespołowej brane były pod uwagę wyniki indywidualne członków zespołu uzyskane w konkursowym teście.

W kategorii indywidualnej zwyciężył uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu - Mateusz Szklarczyk. On i jego partnerzy ze szkolnego zespołu: Weronika Paterska i Bartosz Stankiewicz wywalczyli również I miejsce w rywalizacji zespołowej.

Powiatowy konkurs nie jest jedyną w obszarze popularyzacji astronomii i astronautyki inicjatywą której źródłem jest SP nr 3 w Darłowie . W pamięci lokalnej społeczności utrwalił się konkurs fotograficzny "Wszechświat w obiektywie" oraz sukcesy uczniów w ogólnopolskich konkursach wiedzy tj. Astrolabium, Świetlik. Kilkunastu uczniów i absolwentów  szkoły, członków Koła astronomicznego "ORION" wartościową idee poznawania Wszechświata rozpowszechnia wśród rówieśników na różnych szczeblach swojej edukacji.

W ostatnich latach władze samorządowe Darłowa postawiły na realizację inwestycji głównie związanych z portem.  Miejmy jednak nadzieję, że oczekujący w nadmorskim mieście na lepsze inwestycyjne czasy projekt budowy obserwatorium astronomicznego doczeka się szybkiej realizacji. Najważniejszy element wymagany w popularyzacji astronomii i astronautyki jest już bowiem w Darłowie. Nim są ludzie, którzy potrafią skutecznie, z pasją zaszczepiać u dzieci i młodzieży miłość do wiedzy, w tym wiedzy o "Nieskończonym Wszechświecie".

Źródło:
Urząd Miasta w Darłowie
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie
Głos Koszaliński

Reklama