Przejdź do treści

Nowe obrazy plam słonecznych

Obraz naszej Dziennej Gwiazdy często wydaje się nam niezmienny z naszego punktu widzenia na Ziemi, Słońce jednak ciągle się zmienia. Główne cele, jakie stawiają sobie badacze Słońca to zrozumienie "tańca" naładowanego gazu. Jest to kluczowy element do lepszego zrozumienia najbliżej nam gwiazdy.

W jaki sposób nagrzewa się jego atmosfera? W jaki sposób tworzą się stałe dopływy energii słonecznej? Śledzenie fal słonecznych daje naukowcom nowe narzędzia do badania atmosfery Słońca. Potwierdza to również istniejące idee, przyczyniając się tym samym do lepszego zrozumienia samego mechanizmu, który przenosi energię cieplną do tajemniczo gorących górnych warstw atmosfery słonecznej, do tak zwanej korony słonecznej.

Wyniki tych badań zostały opublikowane 11 października 2016 roku, w Astrophysical Journal Letters.

Sonda słoneczna Solar Dynamics Observatory (SDO) oraz NASA Interface Region Imaging Spectrograph, Big Bear Observatory w Big Bear Lake, Kalifornia, współpracujące razem obserwatoria mogą oglądać nasze słońce w aż 16 różnych długościach fali, które pokazują badaczom powierzchnię Słońca na niższych warstwach atmosfery.

Naukowcy od dawna podejrzewali, że fale znajdują się na powierzchni Słońca zwanej fotosferą, połączone są z tymi obserwowanymi w najniższych partiach atmosfery Słońca, zwanych chromosferą. Jednak dzięki nowej analizie po raz pierwszy naukowcy zdołali właściwie obejrzeć falę podróżującą przez różne warstwy aż do samej atmosfery słonecznej.

Konsekwencje samych badań jak sądzą uczeni, są dwojakie, ponieważ obecna technika obserwacji fal daje przede wszystkim uczonym nowe narzędzie do lepszego poznania niższych warstw atmosfery Słońca.

Źródło: NASA/Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Md.

Opracował:
Adam Tużnik

Więcej informacji:
Tracking Waves from Sunspots Gives New Solar Insight

Na ilustracji:
Plamy słoneczne w różnych widmach fal. Źródło: NASA

Reklama