Przejdź do treści

Marsjański krater Gale mógł sprzyjać rozwojowi życia

Naukowcy odpowiedzialni za misję łazika Mars Curiosity opublikowali niedawno wyniki prowadzonych przez siebie badań nad marsjańskim kraterem Gale. Wyniki omówiono na dorocznym jesiennym spotkaniu American Geophysical Union w San Francisco (13 grudnia 2016 r.).

Odsłonięte warstwy mineralne, które przemierza łazik na Mount Sharp, oferują wgląd w historię geologiczną tego terenu, dzięki czemu możemy się dowiedzieć, jak globalne warunki środowiskowe mogły ulec zmianie na Marsie w przeciągu ostatnich milionów lat.

Krater Gale jest najniższym punktem w obrębie tysięcy kilometrów, rozciągających się we wszystkich kierunkach, a sami naukowcy twierdzą, że kiedyś wody spłynęły tam do jeziora, a także mogła ona nawet sączyć się pod powierzchnią. Jak dotąd nie znaleziono oznak żadnego życia bakteryjnego lub w innych prostych postaciach, ale jeśli na Marsie występowały kiedyś organizmy żywe, to miejsce byłoby prawdopodobnie jednym z najbardziej nadających się do rozwoju życia na Czerwonej Planecie.

Po przejechaniu 15 kilometrów od swojego dotychczasowego miejsca lądowania, łazik Curiosity wkroczył w kluczową część swojej misji i wiercąc co 25 metrów w mułowcach, podróżował w górę, aby stopniowo przewędrować do młodszych warstw, analizując jednocześnie zawartości spękanych skał.

"Można by pomyśleć, że mułowce są mało interesujące, ale zdecydowanie tak nie jest", uważa zastępca kierownika naukowego projektu Curiosity, Joy Crisp z NASA Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie.

Jedną ze wskazówek dotyczących zmieniających się warunków jest rodzaj tlenku żelaza, który jest obecny w skałach. Niższe warstwy dawnych skał wydają się być bardziej zdominowane przez magnetyty mineralne, co wskazywałoby na mniejsze wpływy atmosfery na środowisko. Tymczasem górne warstwy skał wykazują większą zawartość utleniającego hematytu, który może być oznaką reaktywności chemicznej, wskazującej na bardziej kwaśne środowisko.

Łazik Curiosity wykrył również pierwiastek bor ( po raz pierwszy na Marsie) w obrębie żył mineralnych, które składają się głównie z siarczanu wapnia. Na Ziemi bor, a raczej pewna jego forma, jest elementem występującym podczas tworzenia się RNA. Zwykle znajduje się go w suchych miejscach, takich jak w Death Valley National Park w Kalifornii.

Naukowcy zaprezentowali również krótką aktualizację informacji dotyczącą samego Curiosity. Łazik nadal działa, mimo że ma do czynienia z kilkoma usterkami, w tym z problemem dotyczącym silnika odpowiedzialnego za poprawne działanie wiertła (elementu odpowiedzialnego za przenoszenie wiertarki w górę i w dół podczas badania skał). Naukowcy są aktualnie na etapie rozwiązywania tego problemu. Mają jednak nadzieję, że uda im się utrzymać zdolność łazika do wiercenia, choć on sam już dawno przekroczył swoją dwuletnią misję nominalną, która rozpoczęła się w 2012 roku.

Źródło: space.com

Opracował:
Adam Tużnik

Więcej informacji:
A Promising Spot for Life on Mars

Na ilustracji:
Głównym celem misji Mars Curiosity jest ustalenie, czy teren wokół krateru Gale jest przyjaznym środowiskiem dla rozwoju mikrobów. Źródło: NASA

Reklama