Przejdź do treści

Odkryto nową gwiazdę ASASSN-17hx w konstelacji Tarczy

W konstelacji Tarczy zaobserwowano nową gwiazdę o oznaczeniu ASASSN-17hx. Po wykonaniu szeregu pomiarów stwierdzono, że obiekt ten osiągnął ostatecznie największą jasność optyczną.

Zaraz po dokonaniu odkrycia obiektowi nadano oznaczenie TCP J18314588-1418559 i ustalono jego współrzędne na niebie – wynoszą one odpowiednio RA 18 31 45.88 i Dec -14 18 55.9. Tę gwiazdę o jasności 8.8 mag jako kolejnego kandydata na tzw. gwiazdę nową ogłoszono już w czerwcu. Rozpoczęto już wtedy codzienne monitorowanie fotometryczne ASASSN-17hx.

24 czerwca jej zmierzona jasność wyniosła V = 12,39, B-V = + 0,72 i V-I = + 1,19, po osiągnięciu monotoniczności - mimo strukturalnego wzrostu w kierunku maksymalnej jasności szczytowej, którą gwiazda osiągnęła w dniu 10 czerwca (V = 10.90, a B-V = + 0.85). Następnie zaobserwowano znów powolny spadek jasności. Obecnie zbierane są nowe obserwacje z zakresu wysokich oraz niskich rozdzielczości spektroskopowych.

Obserwacje ASASSN-17hx wykonuje się przy użyciu kilku różnych teleskopów w zakresie 3200-9100 Angstremów: Asiago 1,82 m i 1,22 m, Varese 0,6 m oraz Tubitak 1,5 m. Wkrótce po jej odkryciu ASASSN-17hx spektroskopowo sklasyfikowano jako gwiazdę typu He / N (Kurtenkov i inni badacze). Wówczas nadano jej też oznaczenie ATEL # 10527 bazując na widmach w niskiej rozdzielczości uzyskanych 24 czerwca.

Podobnie jak w przypadku nowej Oph 2015 (Atel # 7367) wydaje się, że nie ma jednak anomalnej zmiany w typie widma ASASSN-17hx. Jest to raczej typ gwiazdy FeII, jednocześnie ochładzany w kierunku maksimum, z temperaturami charakterystycznymi dla nowych He, jak to miało miejsce w przypadku wszystkich typowych obiektów FeII.

Widmo obiektu ASASSN-17hx zostało zmierzone w różnych czasach w okresie wznoszenia ku maksimum. Wykazuje ono stopniowe osłabienie linii Helu oraz równoległe pojawienie się struktury FeII.

Zachęcamy, aby starać się oceniać jasności gwiazdy ASASSN-17hx i w miarę możliwości wyniki uzyskanych pomiarów przesyłać do baz danych: polskiej bazy prowadzonej przez Sekcję Obserwacji Gwiazd Zmiennych PTMA oraz międzynarodowej bazy AAVSO (ang. American Association of Variable Star Observers), czyli do organizacji zrzeszającej obserwatorów gwiazd zmiennych nie tylko z Polski ale i z całego świata.

Wszystkich zachęcamy do obserwacji nowej gwiazdy i każdemu życzymy pogodnych nocy obserwacyjnych!

Opracował:
Adam Tużnik


Więcej informacji:


Na ilustracji: Fotografia gwiazdy nowej ASASSN-17hx, parametry (ASI178MM-c, Canon FD 300mm f/2.8 (@f/2.8), gain 300/510, 150x0.4s). Fot. Gabriel Murawski

Reklama