Przejdź do treści

Odnaleziono "Wielką Dolinę" na powierzchni Merkurego

Naukowcy z NASA dzięki wykorzystaniu obrazów stereo z sondy MESSENGER stworzyli wysokiej rozdzielczości mapy topograficzne, które ujawniły szeroką dolinę, na ponad 1000 km długości, w jednym z największych i najmłodszych basenów uderzeniowych na powierzchni Merkurego.

Dolina Merkurego mająca około 400 km szerokości i 3 km głębokości jest mniejsza niż Marsa Valles Marineris, ale większa niż Wielki Kanion w Ameryce Północnej i szersza oraz głębsza niż Great Rift Valley znajdująca się w Afryce Wschodniej.

"W przeciwieństwie do ziemskiej Great Rift Valley, Wielka dolina Merkurego nie powstała przez odciąganie od siebie płyt litosfery na skutek tektoniki płyt, lecz jest ona wynikiem reakcji na globalne kurczenie się jednej płyty" - powiedział Tom Watters, starszy naukowiec z Smithsonian National Air and Space Museum.

Watters jest głównym autorem pracy opublikowanej w Geophysical Research Letters wykorzystującym obrazy z NASA oraz z powierzchni Merkurego Space Environment, geochemii i zakresu sondy (MESSENGER), podczas głównej fazy orbitalnej swojej misji.

Wielka dolina Merkurego jest głównie ograniczona dwiema skarpami - urwiskami przypominającymi rzeźby schodów.

Skarpa ukształtowana jest jako charakterystyczne wnętrze Merkurego, kurczącej się planety. Najprawdopodobniej została ona utworzona przez skały skorupy, które pchane są razem, wbijając je w górę wzdłuż linii podziału.

Jak sądzą naukowcy, dolina nie jest tylko samym wytworem, lecz dwie duże równoległe skarpy dna doliny są niższe od otaczającego je terenu, co sugeruje, że najprawdopodobniej za ten proces może być odpowiedzialne coś innego.

Źródło: nasa.gov

Opracował:
Adam Tużnik

Więcej informacji:
‘Great Valley’ Found on Mercury

Na ilustracji:
Topograficzne zdjęcie powierzchni Merkurego. Źródło: NASA/JHUAPL/Carnegie Institution of Washington/DLR/Smithsonian Institution

Reklama