Przejdź do treści

Ognista kula Hubble'a

Opublikowano niedawno spektakularne zdjęcie mgławicy M1-67. Ten dramatyczny wybuch kolorów ukazuje kosmiczny obiekt z równie dramatyczną historią.

Falujące chmury gazu i pyłu, które tworzą mgławicę zwaną M1-67, wraz z jasną gwiazdą Hen 2-427 (inna nazwa WR 124). Gwiazda jest tak ogromna, jak krajobraz rozwijający się wokół niej. Jest to gwiazda typu Wolfa-Rayeta. Jak wiadomo mają one bardzo wysokie temperatury powierzchniowe, sięgające nawet ponad 25.000 K, (w porównaniu ze stosunkowo chłodnym Słońcem - 5.500 K) i ogromną masę, która waha się pomiędzy 5-20 mas Słońca.

Gwiazdy takie stale tracą duże ilości masy. Hen 2-427 jest odpowiedzialna za tworzenie całej pięknej scenerii przedstawionej na ilustracji. Zdjęcie zostało wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a. Gwiazda ta odpowiedzialna jest za ogromny materiał zawierający się w M1-67 w przestrzeni-tworząc rozszerzający się pierścień ejecta. Od tego czasu, gwiazdę oraz mgławicę nadal zalewają masywne skupiska gazu i intensywnego promieniowania jonizującego.

M1-67 przypomina kształtem pierścień, ale nie ma jasnej struktury-jest to w istocie zbiór dużych, masywnych, przegrzanych węzłów gazu skupionych wokół gwiazdy centralnej.

Źródło:

Opracował:
Adam Tużnik

Na ilustracji:
Spektakularne zdjęcie mgławicy M1-67. Źródło: ESA/Hubble NASA Acknowledgement: J. Schmidt (geckzilla.com)

Reklama