Przejdź do treści

Olsztyńskie Planetarium ma 50 lat

Olsztyńskie Planetarium

Rocznica urodzin Mikołaja Kopernika to także rocznica powstania planetarium w Olsztynie. Placówkę otwarto 19 lutego 1973 roku na 500. rocznicę urodzin słynnego astronoma. W ciągu 50 lat planetarium odwiedziło kilka milionów widzów.

Obecnie pełna nazwa instytucji to Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, jednak początkowo nazwano je Planetarium Lotów Kosmicznych. Od momentu otwarcia stało się jedną z głównych atrakcji turystycznych Olsztyna.

Placówka miała być żywym pomnikiem dla uczczenia Mikołaja Kopernika. Ten wybitny astronom mieszkał i pracował m.in. właśnie w Olsztynie, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję administratora okolicznych dóbr Kapituły Warmińskiej. Wchodzących do planetarium wita napis „Mikołajowi Kopernikowi – społeczeństwo Warmii i Mazur – 1973”.

Budynek został zaprojektowany z założeniem wykorzystywania do różnych funkcji związanych z rekreacją i spędzaniem wolnego czasu. Projektantem gmachu był Ludomir Gosławski, natomiast atrium w centrum budynku ozdobiono mozaiką autorstwa artysty Stefana Knappa.

W momencie powstania Olsztyńskie Planetarium było wyposażone w nowoczesny jak na tamte czasy analogowy mechaniczno–optyczny projektor Raumflug-Planetarium produkcji firmy Carl Zeiss Jena. Projektor był użytkowany do 2012 roku, kiedy przeprowadzono modernizację planetarium i zainstalowano nowy, cyfrowy system projekcyjny Digital Sky-Skan Theater 2, dzięki któremu można wyświetlać seanse w technologii FullDome.

Kopuła planetarium ma średnicę 15 metrów, a po modernizacji są pod nią miejsca dla 160 widzów. Nowy projektor sprawił, że oprócz tradycyjnych seansów astronomicznych, zaczęły być organizowane także koncerty pod niebem planetarium, co poszerzyło ofertę placówki.

Olsztyńskie Planetarium ma na celu edukację nieformalną i popularyzację wiedzy. Dzieci, młodzież, a także dorośli mają okazję do poszerzenia swojej wiedzy o kosmosie np. na lekcjach lekcjach pod sztucznym niebem, pokazach, warsztatach, turniejach wiedzy i konkursach. Uczniowie mogą w atrakcyjny sposób poznać elementy astronomii znajdujące się w programach nauczania fizyki, geografii i przyrody szkół wszystkich szczebli. Dodatkowo działa Mobilne Laboratorium Astronomiczne, które jest wykorzystywane do prowadzenia działalności w okolicznych miejscowościach, jak i na dalszych trasach (np. zawitało nawet do Brukseli).

Planetarium jest organizatorem wielu konkursów, a w szczególności współorganizuje Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne im. Prof. Roberta Głębockiego. Na terenie placówki można też zobaczyć różne wystawy popularnonaukowe, historyczne i artystyczne.

W 2013 roku uruchomiono Olsztyńską Akademię Dzieci. To swego rodzaju „uniwersytet”, w którym wykładowcami są dzieci od 6 do 12 lat, które przedstawiają rówieśnikom swoje zainteresowania i dokonania. Z kolei dla dorosłych działa Koło Miłośników Astronomii Olsztyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Od wielu lat planetarium organizuje otwarty cykl wykładów popularnonaukowych. Naukowcy z uniwersytetów i instytutów badawczych z całej Polski są zapraszani, aby opowiedzieć o swoich badaniach i ciekawych tematach astronomicznych. Inicjatywa ta ma już ponad 40 lat.

Olsztyńskie Planetarium to także miejsce, w którym odbywają się konferencje, np. co drugi Zjazd Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, ale także inne konferencje krajowe i międzynarodowe – Konferencja Planetariów z Europy Środkowo-Wschodniej, 103. Kolokwium Międzynarodowej Unii Astronomicznej i inne. W 1999 roku planetarium było także współorganizatorem 29. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, a w 2019 roku 39. Zjazdu PTA.

Rocznie planetarium odwiedza około 70 tysięcy osób, a sumarycznie od początku jego działalności było już tu kilka milionów widzów.

Z okazji swojej 50. rocznicy oraz 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika Olsztyńskie Planetarium zorganizowało 19 lutego szereg atrakcji: projekcje astronomiczne, teatrzyk, koncert (Tales of the Pink Floyd), spektakl teatru ognia i pokaz laserowy.

Natomiast 21 lutego na godz. 18.00 zaprasza na spotkanie z Jerzym Sikorskim, autorem książki „Prywatne życie Kopernika”. Publikacja ta ukazała się w nowym, uzupełnionym wydaniu. Promocji książki towarzyszyć będzie premierowy koncert Elżbiety i Andrzeja „Andymiana” Mierzyńskich. Wstęp na promocję książki to wydarzenie jest bezpłatny.

Więcej informacji:

 

Opracowanie: Krzysztof Czart

Źródło: OPiOA

 

Na zdjęciu: Olsztyńskie Planetarium. Źródło: OPiOA

Reklama