Przejdź do treści

Ostatnie dni na zgłoszenia do Nagrody Młodych PTA

Logo Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA).

30 czerwca mija termin zgłoszeń do Nagrody Młodych PTA. Przyznawana jest przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne młodym astronomom za wybitny indywidualny dorobek naukowy w dziedzinie astronomii.

Nagroda Młodych była po raz pierwszy przyznana przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) w 1970 roku. Obecnie przyznawana jest co dwa lata, a laureat jest ogłaszany podczas Zjazdów PTA.

Na liście laureatów znajdziemy wiele nazwisk astronomów, którzy później odgrywali wiodącą rolę w polskiej astronomii. Przykładowo w 1995 roku otrzymał ją Andrzej Niedzielski, który w późniejszym okresie kierował toruńskim zespołem badającym planety pozasłoneczne i jest m.in. odkrywcą planety BD+14 4559 b, dla której aktualnie trwa ogólnopolski konkurs na wymyślenie nazwy (w ramach globalnej akcji IAU100 prowadzonej przez Międzynarodową Unię Astronomiczną).

Jak wygląda procedura zgłaszania kandydatów do nagrody? Kandydatów może zgłosić każdy członek PTA. Natomiast sam kandydat nie musi członkiem PTA, ale powinien mieć obywatelstwo polskie i wiek nieprzekraczający 35 lat. Przy zgłoszeniu należy dołączyć dane osobowe kandydata, uzasadnienie i kopie publikacji naukowych będących argumentami do przyznania nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są na adres Sekretarza PTA (sekretarz@pta.edu.pl) oraz przewodniczącego Jury (pigulski@astro.uni.wroc.pl). Termin: 30 czerwca 2019 r.

W aktualnej edycji kandydatury ocenia Jury w składzie: prof. Andrzej Pigulski (przewodniczący), dr hab. Wojciech Hellwing, prof. Agnieszka Kryszczyńska, prof. Ryszard Szczerba i prof. Ewa Szuszkiewicz.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne przyznaje też dwie inne nagrody: Medal Bohdana Paczyńskiego (od 2013 r.), będący najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez tą organizację oraz Nagrodę i Medal. im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie (od 1983 r.)

Więcej informacji:

 

Źródło: PTA

Reklama