Przejdź do treści

Ostatnie dni zgłoszeń do nagrody PTA za popularyzację

Za kilka dni mija termin zgłoszeń do Nagrody i Medalu im. Włodzimierza Zonna "Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie". Przyznawana przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) nagroda może być indywidualna lub zespołowa.

Nagroda i Medal im. Włodzimierza Zonna "Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie" jest wyrazem szczególnego uznania za działalność popularyzującą wiedzę o Wszechświecie w Polsce. Nagroda może być indywidualna lub zespołowa.

Termin zgłoszeń mija 28 lutego 2015 r. Kandydatów mogą zgłaszać członkowie PTA, Zarząd Główny PTMA oraz placówki astronomiczne (placówki naukowe i planetaria). Zgłoszenia należy kierować na adres e-mailowy Zarządu Głównego PTA: zarzad@pta.edu.pl lub listownie: Zarząd Główny PTA, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18.

Nagrodę przyznaje Jury powołane przez Zarząd Główny PTA. Skład jury: prof. dr hab. Maciej Mikołajewski, dr Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska, dr Henryk Brancewicz, dr Henryk Chrupała, dr Krzysztof Ziołkowski.

Więcej informacji: