Przejdź do treści

Para wodna w atmosferze planety tau Boötis b

Model i obserwacje pary wodnej w atmosferze planety tau Boötis b
Dzięki obserwacjom za pomocą teleskopu Kecka oraz zastosowaniu techniki prędkości radialnych w zakresie podczerwonym naukowcom z kilku amerykańskich uczelni udało się wykryć parę wodną w atmosferze planety w układzie tau Boötis. Tau Boötis to gwiazda podwójna odległa od Ziemi o około 50 lat świetlnych.

Grupa kierowana przez Alexandrę C. Lockwood i jej promotora z Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego (Caltech) postanowiła przezwyciężyć pewną niedogodność w obserwacjach pary wodnej w atmosferach egzoplanet. Jak wiadomo, parę wodną w atmosferach planet pozasłonecznych astronomowie już obserwowali, jednak ożliwe jest to tylko przy zajściu ściśle określonych warunków, a w szczególności w przypadku tranzytów planet. Jednak wiele planet pozasłonecznych ma orbity tak ustawione względem Ziemi, że nie zachodzą ich tranzyty.

Zespół Lockwood zastosował technikę prędkości radialnych w zakresie podczerwieni. Po usunięciu z widma absorpcji pochodzenia ziemskiego oraz zastosowaniu techniki cross-korelacji z modelem atmosfery planetarnej bogatej w parę wodną grupie udało się wykryć obecność planety. Planeta tau Boötis b ma masę minimalną 5,9 masy Jowisza. Krąży bardzo blisko swojej gwiazdy, dokonując pełnego obiegu w zaledwie 3,3 dnia.

Gwiazdę tau Boötis widać gołym okiem w gwiazdozbiorze Wolarza. Jej jasność obserwowana wynosi 4,49 magnitudo. Tau Boötis jest układem podwójnym. Pierwszy ze składników ma masę nieco większą niż Słońce, a drugi jest znacznie mniej masywnym czerwonym karłem. Planeta tau Boötis b okrąża główną gwiazdę układu.

Wyniki badań zostały opublikowane w internetowym wydaniu czasopisma naukowego „The Astrophysical Journal Letters”.  

Więcej informacji:
Źródło: Caltech

Na ilustracji:
Dane z modelu oraz rzeczywiste obserwacje, które umożliwiły wykrycie pary wodnej w atmosferze planety pozasłonecznej tau Boötis b. Źródło: Alexandra Lockwood/CaltechReklama