Przejdź do treści

Plany rozwojowe Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie

Plany Parku TEchnologii Kosmicznych

Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie w województwie lubuskim zaczyna być kołem napędowym dla lubuskiego. Władze samorządowe województwa we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN mają plany rozwojowe dla Parku. Planują m.in. powstanie spółki do zarządzania nową infrastrukturą, a także rozpoczęcie badań nad rozwojem radarów we współpracy z Ukrainą.

Park Technologii Kosmicznych jest oczkiem w głowie samorządu województwa lubuskiego. Rozmowy o jego utworzeniu wystartowały w 2017 r. Już w marcu 2019 r. Centrum Badań Kosmicznych PAN otworzyło swój oddział w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie, który na miejscu wykształci kadrę naukową, na której ma opierać działalność laboratoriów badawczych Parku Technologii Kosmicznych, w tym istniejącego już Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych

Współpraca pomiędzy samorządem województwa lubuskiego a Centrum Badań Kosmicznych PAN rozwija się bardzo owocnie od 2019 r. W tym roku została przekazana  kolejna dotacja dla oddziału Centrum Badań Kosmicznych PAN w Nowym Kisielinie w kwocie 800 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczona na wynagrodzenia kadry naukowej,  na utrzymanie siedziby oraz na stypendia naukowe i współpracę z młodzieżą.

Zarząd województwa uważa, że istnienie Parku Technologii Kosmicznych ma kluczowe znaczenie dla innowacyjnej gospodarki województwa lubuskiego. Planowane jest powołanie spółki do zarządzania parkiem. Jej zadaniem będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych, np. z z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, aby odciążyć budżety samorządów. W ramach działań parku mają powstać unikatowe laboratoria

Prof. Jolanta Nastula, z-ca dyrektora ds. naukowych Centrum Badań Kosmicznych PAN, uważa, że badania prowadzone na terenie Parku Technologii Kosmicznych, w tym z zakresu robotyki czy habitatu oraz automatyki w Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych CBK PAN przyczynią się do rozwoju infrastruktury i innowacyjności regionu lubuskiego.

Kadra naukowa zielonogórskich uczelni uważa, że region już wygrał, m.in. dzięki zaangażowaniu studentów i badaczy. W 2020 r. powstało Międzywydziałowe Koło Naukowe Inżynierii Kosmicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, które ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy tj. loty balonowe, zaangażowanie w budowę łazika marsjańskiego oraz w projekty satelitarne.

Prof. Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych PAN planuje utworzyć Akademię Młodych Technologów Kosmicznych, w ramach której organizowane były by roczne kursy przygotowujące do realizacji dużych projektów w sektorze kosmicznym.

Park Technologii Kosmicznych planuje pozyskać środki na rozwój z Funduszu Spójności, dzięki którym na terenie parku znajdzie się miejsce m.in. na rozwój start-upów oraz Centrum Własności Intelektualnej.

Marszałem województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak liczy również na środki z Krajowego Planu Odbudowy, ponieważ województwo lubuskie ma już odpowiednią infrastrukturę, aby włączyć się w plany budowy satelity obserwacyjnego, którego budowę zadeklarował polski rząd do 2025 r.

Źródło: wlubuskie.pl

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama