Przejdź do treści

POLSA wręczyła nagrody za najlepszą pracę dyplomową

Laureaci II edycji Konkursu PAK

18 grudnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom II edycji konkursu na najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej oraz badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, która została obroniona w roku akademickim 2018/2019. Konkurs wspiera rozwój kadr sektora kosmicznego w Polsce.

Konkurs o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej został zorganizowany przez Polską Agencję Kosmiczną po raz drugi.  Jego celem było promowanie indywidualnych i zespołowych osiągnięć studentów wyższych uczelni z zakresu inżynierii kosmicznej oraz badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Nagrody wręczono w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku 18 grudnia 2019 roku.

Zebrani zostali powitani przez prezesa PAK Michała Szaniawskiego słowami: „Dziękuję, że w przedświątecznym tygodniu zechcieli się Państwo spotkać z nami i podyskutować o czymś innym niż święta, o edukacji. Okazja o tyle szczególna, zwłaszcza dla mnie, że po południu zostaną rozdane Nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę naukową. Nagroda docenia trud i starania kilku lub kilkunastu miesięcy pracy. O tym jednak będę mówił później. Tymczasem chciałem wszystkich serdecznie powitać i zachęcić do dyskusji na temat umiejętności, jakich potrzebujemy w sektorze kosmicznym i w priorytetowych specjalizacjach naszej gospodarki oraz do wymiany pomysłów jak je kreować. Chciałem również podziękować Panu Marszałkowi, który zechciał nas przyjąć w gościnę i Pani Karolinie Lipińskiej, a także jej całemu zespołowi, który współorganizuje dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że to jest pierwsze z wielu spotkań”.

Wsparcie utalentowanych młodych ludzi deklarował także Leszek Bonna, wicemarszałek Województwa Pomorskiego, szczególnie w pomorskim Europejskim Regionie Przedsiębiorczości oraz Karolina Lipińska, reprezentująca Centrum Kompetencji Kosmiczno-Morskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (CKK-M UMWP).

Kolejnym punktem programy była dyskusja panelowa pt.: „Jakie umiejętności są potrzebne aby sektor kosmiczny się rozwijał?”. Wzięli w niej udział: przedstawiciel Rady Sektorowej ds. Kompetencji w Sektorze Kosmicznym – Andrzej Banasik z Thales Alenia Space Polska, przedstawiciel Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego – Tadeusz Kocman z Syderal Polska, przedstawiciel zespołu studenckiego realizującego projekt w ramach ESA Education – Adam Dąbrowski, reprezentujący Hedgehog, Politechnika Gdańska, przedstawiciel funduszu inwestycyjnego – Hubert Lewiński, Fundusz Netrix Venture oraz przedstawiciel Cambridge Innovation Center Polska – Filip Dębowski.

Uczestnicy panelu podkreślali, że w szybkim tempie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie inżynierii kosmicznej. W związku z tym niezbędne są programy wspierające zainteresowanych młodych ludzi, m. in. w formie stażowej. Podobnie wsparcia wymagają start-upy, które zwykle dobrze są przygotowane od strony technologicznej, ale brakuje im znajomości marketingu i reguł rządzących rynkiem kapitałowym. Po dyskusji wykład wygłosił John Hall, który przez wiele lat był związany z NASA.

Następnie miało miejsce rozdanie nagród tegorocznej edycji konkursu, w której zgłoszono 28 prac, obronionych w roku akademickim 2018/2019, w tym 17 magisterskich i 11 inżynierskich. Najwięcej, bo 9 prac, pochodziło z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a 7 z Politechniki Warszawskiej. Jest to postęp do edycji konkursu sprzed roku, gdyż wówczas oceniono „zaledwie” 16 prac dyplomowych z uczelni z całego kraju z zakresu inżynierii kosmicznej oraz badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Kapituła konkursu oceniała pracę biorąc pod uwagę wartość naukową, możliwość zastosowania w praktyce oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań.

Mamy świadomość, że do dalszego dynamicznego rozwoju polskiego sektora kosmicznego potrzebne są kadry rekrutujące się z ambitnych, dobrze przygotowanych studentów polskich uczelni. PAK chce wspierać rozwój kadr poprzez promowanie najzdolniejszych młodych ludzi. Konkurs w podobnej formule będzie organizowany w kolejnych latach. W związku z tym podjęliśmy współpracę z kołami studenckimi, mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie ona bardziej usystematyzowana i zostanie powołana Rada Studentów przy PAK- powiedział prezes PAK Michał Szaniawski podczas wręczenia nagród.

Nawet najwybitniejsi studenci potrzebują mentorów – dodał prezes Michał Szaniawski. – Rolę takich mentorów częstokroć pełnią promotorzy. Dlatego chciałbym osobiście podziękować im za zaangażowanie, a zwłaszcza dr. inż. Łukaszowi Mężykowi z Politechniki Warszawskiej, którego studenci przesłali najwięcej, bo aż 3 prace na konkurs, a jeden z nich, Michał Grendysz, zdobył nagrodę II stopnia w kategorii prac inżynierskich.

Nagrodzeni absolwenci wiążą swą przyszłość z sektorem kosmicznym. Mateusz Guzik z AGH otrzymał pierwszą nagrodę za pracę inżynierską „Układ hamowania aerodynamicznego w rakiecie sondującej”. Od trzech lat działa w kole naukowym AGH Space Systems, tworząc projekty rakietowe. Był uczestnikiem europejskiej konferencji EUCASS w Madrycie oraz AIAA Propulsion and Energy Forum w Indianapolis, w USA. Jest stażystą w firmie ABB, gdzie zajmuje się programowaniem, chcąc doświadczenia te wykorzystać podczas pisania pracy magisterskiej, dotyczącej wpływu promieniowania na układy FPGA w satelitach i rakietach. Planuje pracę w sektorze kosmicznym.

Laureat pierwszej nagrody za pracę magisterską, Grzegorz Gajoch, także ukończył AGH. Zajął się „Systemem komunikacji satelity PW-SAT2”. Podkreśla, że tematyka pracy wynikała z projektu, w którym brał udział. Opisał system, który stworzył. Warto wyjaśnić, że PW-SAT2 to drugi studencki satelita zbudowany na Politechnice Warszawskiej. Celem projektu było przetestowanie żagla deorbitacyjnego, czyli struktury, która rozwijając się w kosmosie powoduje szybkie wejście do atmosfery i spalenie się satelity, bez pozostawiania śmieci na orbicie. Grzegorz Gajoch interesuje się kosmosem od czasu liceum, wspólnie z zespołem budował symulator sondy planetarnej. Jest doktorantem na AGH, tworząc na uczelni rozwiązania dla przemysłu.

Przyszli eksperci w dziedzinie kosmosu kończą nie tylko uczelnie techniczne. Na przykład laureatka drugiej nagrody za pracę magisterską, Marta Najder z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, studiowała geodezję i kartografię. Wybrała temat: „Analiza jakości predykcji orbit satelitów śledzonych przez stacje SLR”, co uzasadnia w następujący sposób: - Nasza uczelnia rozwija badania w dziedzinie geodezji satelitarnej. Działa tu grupa naukowców, którzy współpracują z NASA i Europejską Agencją Kosmiczną i zachęcają studentów, by zajęli się tą dziedziną. Warto pamiętać że geodezja ma duży wpływ na wyniki pomiarów satelitarnych. Skupiłam się na przewidywaniu trajektorii lotu satelitów, czyli predykcji, analizowałam dane, które publikują centra obliczeniowe na całym świecie. Marta Najder zamierza zostać asystentem naukowym na swojej uczelni, otrzymała też propozycję współpracy z PAK.

 

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Paweł Z. Grochowalski

Reklama