Przejdź do treści

Ponad 14,5 mln zł na nowoczesne wyposażenie modernizowanego Planetarium Śląskiego

Modernizowane Planetarium Śląskie

3 listopada 2020 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a firmą ABE Micro  na wyposażenie Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Wartość umowy to ponad 14,5 mln zł, za które budynek planetarium zostanie wyposażony m.in. w zestaw multimedialnych projektorów cyfrowych, analogowy projektor gwiazd, nowy ekran i nagłośnienie.

Umowa na kwotę ponad 14,5 mln zł została podpisana 3 listopada przez Izabelę Domogałę – członkinię Zarządu Województwa Śląskiego oraz Jerzego Białousza – prezesa polsko-francuskiego Konsorcjum AB Micro, lidera Konsorcjum RSA Cosmos z Sorbiers we Francji. Konsorcjum to wyposażało w nowoczesne urządzenia m.in. francuskie planetaria w Paryżu i w Tuluzie, ale także bliżej Polski, planetarium w Brnie w Republice Czeskiej.  

W ramach najnowszej umowy Planetarium Śląskie wzbogaci się o nowe wyposażenie sali projekcyjnej do której trafi optyczno-mechaniczny projektor analogowy japońskiej firmy Goto o średnicy 50 cm. Będzie usytuowany w samym sercu 23 metrowej sali projekcyjnej. Pozwoli wyświetlić 9 500 gwiazd widocznych gołym okiem, a dodatkowo ponad milion obiektów, składających się na obraz Drogi Mlecznej. Nie będzie to jak do tej pory rozmyty obszar nieba, ale patrząc w kierunki Drogi Mlecznej przez lornetkę, zarówno w rzeczywistości, jak na sali planetarium, zobaczymy mrowie drobnych gwiazd. Zostaną również zainstalowane ruchome projektory planet, Księżyca i Słońca. Pojedyncza kula projektująca gwiazdy będzie mogła obracać się w trzech osiach, co pozwoli odtworzyć wszystkie ruchy sfery niebieskiej: dobowy, roczny, w azymucie, zmiany szerokości geograficznej, itp.

Na system projekcji cyfrowej złoży się 10 projektorów 4K, które po połączeniu wszystkich obrazów pozwolą uzyskać pokrycie całej kopuły ruchomym obrazem w rozdzielczości 8K. Wszystkie projektory będą ze sobą zintegrowane tak, aby możliwa była projekcja hybrydowa, to znaczy połączenie systemu analogowego z cyfrowym. Mimo postępu techniki nie potrafimy jeszcze ciągle uzyskać cyfrowego obrazu dorównującego jakością projekcji analogowej. Połączenie zaś obu technologii daje zaskakujące rezultaty. Na tradycyjny, analogowy obraz nieba będzie można „nałożyć” inne obrazy: granice gwiazdozbiorów, wyobrażenia gwiazdozbiorów starożytne lub współczesne, obrazy obiektów głębokiego kosmosu itd. I to wszystko w ruchu. System śledzenia położenia projektora analogowego pozwoli obrazom cyfrowym trafiać zawsze w przeznaczone dla nich miejsce.

Po zamontowaniu nowego wyposażenia Planetarium Śląskie w Chorzowie będzie najnowocześniejszym planetarium nie tylko w Polsce, ale i w Europie.  

Projekt pt. „Planetarium – Śląski Park Nauki” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 oraz ze środków samorządu województwa śląskiego i budżetu państwa. Całość inwestycji przekroczy 154 mln zł. Ponad 93 mln zł udało się pozyskać z unijnego budżetu, blisko 47 mln zł stanowi wkład własny. Aktualnie prace zaawansowane są w 40%. Na grudzień 2021 roku przewidywane jest zakończenie modernizacji Planetarium Śląskiego oraz otaczającego go Parku Śląskiego.

Źródło: Planetarium Śląskie

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama