Przejdź do treści

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Technologii Kosmicznych, Astronomii i Obchodów 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika

Naczelny Uranii prof. Maciej Mikołajewski

14 września br. w Obserwatorium Astronomicznym w Truszczynach, siedzibie Fundacji Nicolaus Copernicus, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Technologii Kosmicznych, Astronomii i Obchodów 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika. Podjęto także uchwałę w sprawie działań w kierunku ustanowienia 2021 r. „Rokiem Stanisława Lema”.

W posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Technologii Kosmicznych, Astronomii i Obchodów 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika wzięli udział posłowie i senatorowie będący członkami zespołu oraz zaproszeni goście, w tym Iwona Michałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prof. Grzegorz Wrochna, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Maciej Mikołajewski, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Sebastian Soberski z Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz władze samorządowe województwa warmińsko-mazurskiego. Gospodarzem spotkania był ekspert zespołu – Robert Szaj, Dyrektor Generalny Fundacji Nicolaus Copernicus. Polską Agencję Kosmiczną reprezentowała Dyrektor Departamentu Edukacji POLSA – Kinga Gruszecka.

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie działań w kierunku ustanowienia 2021 roku „Rokiem Stanisława Lema” w 100-lecie urodzin wielkiego pisarza.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym PTA, PTMA i Fundacji Nicolaus Copernicus, zaprezentowali realizowane projekty i działania w związku z przygotowaniami do obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, która przypada na rok 2023. Przedyskutowano konieczność przygotowań do oraz wagę dla polskiej kultury Roku Kopernika 2023.

Dyrektor Robert Szaj mówiąc o głównym zamyśle przyświecającym inicjatywie obchodów w roku 2023, zadeklarował: – Naszym celem podstawowym jest to, by ponownie wyjść z Kopernikiem w świat – i dodał, że istnieją nadal trudności w kojarzeniu jego sławnej na całym świecie osoby z polskim pochodzeniem.

Prof. Maciej Mikołajewski (naczelny Uranii) wraz z Robertem Szajem przedstawili w skrócie kulisy ich starań o włączenie „astronomii do  programu szkolnego” u minister Anny Zalewskiej (wysłuchane z uwagą!) przy okazji reformy szkolnictwa. Działania te niestety zakończyły się niepowodzeniem.

W kolejnym punkcie spotkania miała miejsce prezentacja działalności przykładowych organizacji pozarządowych. Robert Szaj jako gospodarz szczegółowo przedstawił działania Fundacji Nicolaus Copernicus w zakresie upowszechniania i  popularyzacji astronomii, w tym:  festiwale naukowe (Piknik pod gwiazdami, Noc  planet i inne), wydawnictwa (m.in. reprint „warszawskiego”  dwujęzycznego wydania „De revolutionibus” z XIX w.) oraz produkcje filmowe skupione głównie wokół Kopernika i całkowitych zaćmień Słońca.  

Następnie prof. Maciej Mikołajewski krótko scharakteryzował osiągnięcia PTA, zarówno od  strony naukowej (konferencje), edukacyjnej (Olimpiada Astronomiczna,  podręczniki, książeczki dla dzieci), jak i popularyzatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dwumiesięcznika i portalu Uranii oraz programu telewizyjnego Astronarium. Na koniec tej części spotkania Sebastian Soberski w  imieniu Zarządu Głównego PTMA scharakteryzował 100-letnie osiągnięcia swojego stowarzyszenia, m.in. pracę oddziałów i sekcji naukowych oraz współorganizację Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego (OMSA). Reprezentanci wszystkich trzech organizacji podkreślali konieczność przeniesienia znacznej części swoich działań do Internetu, co było wynikiem szerzenia się pandemii COVID-19.

Uczestnicy spotkania podjęli też uchwałę dotyczącą działań na rzecz zmian w podstawie programowej i powstania nowego przedmiotu szkolnego o roboczej nazwie „Technologie kosmiczne i astronomia”.

Dyrektor Kinga Gruszecka poinformowała zebranych o inicjatywach edukacyjnych realizowanych przez POLSA i zadeklarowała wolę współpracy przy realizacji podjętych na posiedzeniu uchwał.

Posłanka Iwona Michałek (w latach 2019–2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej) zaprosiła Zespół na kolejne spotkanie do Torunia.

Całe posiedzenie można obejrzeć na YouTube.

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na listopad br. Zaprezentowane zostaną wtedy m.in. działania Polskiej Agencji Kosmicznej oraz inicjatywy podejmowane w województwie kujawsko-pomorskim w związku z przygotowaniami do obchodów rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.


Źródło: Urania, Fundacja Nicolaus Copernicus

Zdjęcia: Sebastian Soberski

Reklama