Przejdź do treści

Projekt I3DS nagrodzony za rozwiązania dla robotyki kosmicznej

projekt finansowany w ramach programu H2020 „Per Aspera” wyróżnieniem Stars of Europe.  Zestaw sensorów rozwijanych w projekcie I3DS służył będzie przyszłym misjom serwisowym i eksploracyjnym. Zakończony w lutym 2019 roku projekt realizowany był w ramach Strategicznego Klastra Badawczego „Per Aspera”, którego Polska jest członkiem od kilku miesięcy. Projekt koncertował się w szczególności na rozwoju technologii czujników do przyszłych misji serwisowych, polegających na przechwytywaniu, naprawie i tankowaniu

Projekt I3DS dotyczący robotyki kosmicznej, realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, w którego skład weszły Instytut PIAP oraz spółka Hertz Systems, otrzymał prestiżową nagrodę. 11 grudnia 2019 roku w Paryżu Frédérique Vidal, francuska minister Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji uhonorowała projekt finansowany w ramach programu H2020 „Per Aspera” wyróżnieniem Stars of Europe.

Zestaw sensorów rozwijanych w projekcie I3DS służył będzie przyszłym misjom serwisowym i eksploracyjnym. Zakończony w lutym 2019 roku projekt realizowany był w ramach Strategicznego Klastra Badawczego „Per Aspera”, którego Polska jest członkiem od kilku miesięcy.

Projekt koncertował się w szczególności na rozwoju technologii czujników do przyszłych misji serwisowych, polegających na przechwytywaniu, naprawie i tankowaniu satelitów na orbicie okołoziemskiej. Innym obszarem zastosowań mogą być przyszłe autonomiczne misje na powierzchni Marsa czy Księżyca. W skład zestawu sensorów wchodzą między innymi kamery światła widzialnego, lidar, kamera na podczerwień oraz zestaw pomocy nawigacyjnych. Koordynatorem projektu jest firma Thales Alenia Space.

Zespół polskich naukowców z Instytutu PIAP odpowiadał za opracowanie sensorów sił i momentów potrzebnych podczas operacji dokowania satelitów. Kadra inżynierska i techniczna z PIAP odpowiadała również za integrację mechaniczną i elektryczną zespołu czujników od partnerów konsorcjum oraz wsparcie testów na platformie robotycznej. Wyniki projektu opracowane przez Instytut PIAP zostały przekazane do komercjalizacji przez spółkę córkę PIAP Space. Polska spółka Hertz Systems z Zielonej Góry, działająca w ramach konsorcjum, dostarczyła prototyp radaru do systemu dokowania satelitów.

Cieszy nas, że zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu projektu I3DS otrzymał on ważną nagrodę. Wyróżnienie to potwierdza duży potencjał wdrożeniowy opracowywanych rozwiązań. Nasza spółka córka PIAP Space odpowiada za przystosowanie oraz certyfikacje prototypów z projektu I3DS, opracowanych w Instytucie PIAP, do wymagań misji komercyjnych. Instytut PIAP konsekwentnie dąży do wprowadzania swoich najnowszych opracowań do różnych sfer gospodarki. Nagroda Stars of Europe potwierdza wybrany przez nas wiele lat temu kierunek – mówi dyrektor Instytutu PIAP prof. Piotr Szynkarczyk.

Źródło: PIAP

Reklama