Przejdź do treści

Raport Oddziaływania Społecznego SENER Polska 2021

Raport Oddziaływania Społecznego SENER Polska 2021

Ukazała się piąta odsłona Raportu Oddziaływania Społecznego firmy SENER Polska. W roku 2021 firma postawiła m.in. na rozwój młodych kadr, transfer wiedzy z grupy SENER oraz informowanie opinii publicznej nt. sektora kosmicznego. Sukcesy firmy to projekt roku International Berthing and Docking Mechanism, opracowanie Systemu Twardego Przechwytywania HCS czy udział w misji ATHENA.

W maju ukazała się piąta już edycja Raportu Oddziaływania Społecznego firmy SENER Polska, która przyniosła podsumowanie działań firmy w roku 2021.   

Rozwój młodych kadr sektora kosmicznego

Dla SENER Polska ważny jest rozwój młodych kadr sektora kosmicznego, ponieważ bez odpowiednio wykształconych ludzi nie ma rozwoju, ani możliwości osiągnięcia dojrzałości rynkowej. Pracownicy firmy regularnie korzystają z transferu wiedzy oferowanego przez grupę SENER, np. poprzez wyjazdy szkoleniowe m. in. do Madrytu, Bilbao i Argandy. Ponadto otrzymują dofinansowanie do studiów pierwszego i drugiego stopnia, np. na Politechnice Warszawskiej.

Firma bierze także udział w programie stażowym. W roku 2021 na staż było przyjęte aż pięć osób.  

Staż pozwolił mi zapoznać się z procesem tworzenia projektów kosmicznych oraz znacznie poszerzył moją wiedzę z zakresu projektowania mechanicznego. Miałem okazję poznać również wiele dobrych praktyk inżynierskich. Możliwość rozpoczęcia przygody z sektorem kosmicznym od pracy przy projektach pierwszego stopnia dla międzynarodowych klientów takich, jak Airbus czy ESA to ekscytujące doświadczenie, a dość niespodziewaną lekcją, wynikającą z pracy w międzynarodowym środowisku, jest nauka skutecznej komunikacji i odpowiedniego przekazywania informacji w projekcie” – podkreśla Ryszard Zawiła, absolwent Lotnictwa i Kosmonautyki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, obecnie student Mechaniki i Projektowania Maszyn PW. Przygodę w SENER Polska zaczął od realizacji praktyk studenckich. Jest zaangażowany głównie w projekty OneSat oraz ATHENA HDRM.

SENER Polska w liczbach

Współpraca z sektorem publicznym

SENER Polska to młoda dynamiczna firma inżynierii kosmicznej funkcjonująca od 2006 r., która aktywnie bierze udział w rozwoju branży kosmicznej w Polsce, np. współpracując z sektorem publicznym.

Technologie kosmiczne zmieniają nasze życie codzienne, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Na naszych oczach sektor kosmiczny staje się istotną gałęzią gospodarki. Kosmos już nie tylko rozbudza wyobraźnię, ale usprawnia nasze życie, tworzy nowe miejsca pracy i pozwala realizować życiowe kariery. Raport Oddziaływania Społecznego jest bardzo cenną próbą ukazania tych efektów. Dlatego Polska Agencja Kosmiczna wita go z dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że raport SENER będzie zachętą dla innych firm do podobnych analiz – powiedział prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.  

Projekty kosmiczne czyli to co najbardziej lubią inżynierowie

Rok 2021 r. dla SENER Polska był bardzo owocny. Najważniejszym projektem realizowanym przez firmę był International Berthing and Docking Mechanism (IBDM). Pozwala on na cumowanie i połączenie zarówno dużych, jak i małych statków kosmicznych.

Zakres obowiązków zespołu SENER Polska obejmował zaprojektowanie, wykonanie, integrację oraz testy pięciu rodzajów mechanizmów o szerokim zakresie przeznaczenia – od separatorów, po osłony przeciwko mikrometeoroidom i śmieciom kosmicznym.

Ponadto na potrzeby IBDM SENER Polska, we współpracy z firmą-matką SENER Aeroespacial, opracował System Twardego Przechwytywania HCS (Hard Capture System), możliwy do zaadaptowania w różnorodnych systemach dokowania. Urządzenie może stać się standardem w przyszłych misjach załogowych, m.in. na stacji Gateway.

Praca przy projekcie IBDM dała nam bezcenne doświadczenie, umocniła pozycję SENER jako zaufanego partnera w globalnym sektorze kosmicznym i pozwoliła na wkład w tworzenie zupełnie nowego standardu urządzeń, które będą wykorzystywane w misjach załogowych” – podkreśla Łukasz Powęska, kierownik projektu w SENER Polska

Kolejnym ważnym projektem realizowanym w 2021 r. był udział firmy w misji ATHENA (Advanced Telescope for High-Energy Astophysics). Jest to druga tzw. duża misja Europejskiej Agencji Kosmicznej w ramach programu naukowego „Kosmiczna Wizja” (Cosmic Vision).

Mechanizm ISM dla misji ATHENA

Polscy inżynierowie skonstruowali m.in. wysoce precyzyjny system pozycjonowania i kontroli położenia zwierciadła stanowiącego serce teleskopu ATHENA. Mechanizm składający się z sześciu siłowników ma zarówno zabezpieczać lustro w trakcie lotu, jak i pozwolić na jego precyzyjne ustawienie względem dwóch instrumentów badawczych.

Doświadczenie zdobyte przy mechanizmach na potrzeby misji ATHENA jest dla nas transformacyjne i fundamentalne […]” – podkreśla  Katarzyna Okulska-Gawlik, kierownik projektu w SENER Polska.

W grudniu 2021 r. SENER Polska podpisał kontrakt z Airbusem na seryjną produkcję mechanizmów kosmicznych dla OneSat. W ramach kontraktu polska firma wyprodukuje, złoży i przetestuje kolejne modele mechanizmu: development model (DM), model kwalifikacyjny (QM), a następnie modele lotne (FM). Ejection Mechanism, za którego testy i produkcję odpowiada SENER Polska, jest częścią tzw. Spacecraft Separation Device (SSD).

Informowanie opinii publicznej nt. sektora kosmicznego

SENER Polska popularyzuje wiedzę nt. działań polskiego sektora kosmicznego poprzez wystąpienia publiczne i medialne, wykłady uniwersyteckie oraz wspieranie różnych inicjatyw związanych z kosmosem, tj.: European Space Mechanisms and Tribology Symposium (ESMATS), program New Space Leaders czy European Rover Challenge.

Paweł Paśko, kierownik projektu w SENER Polska był prelegentem 19. edycji ESMATS (European Space Mechanisms and Tribology Symposium), wydarzenia organizowanego przez ESA dla inżynierów mechaników. W jego trakcie podzielił się ze słuchaczami wiedzą zdobytą podczas pracy nad Resource Transfer Umbilical (Systemem Transmisji Danych).

Ponadto był gościem specjalnym jednego ze spotkań programu New Space Leaders, który wspiera rozwój kompetencji wśród kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów podkarpackich uczelni w zakresie m.in. technologii kosmicznych i prowadzony jest przez Podkarpackie Centrum Innowacji. Paweł poprowadził webinar: „Wpływ środowiska kosmicznego na konstrukcję mechanizmów satelitarnych”, podczas którego poruszył m.in. tematykę testów systemów satelitarnych.

Natomiast Marcin Wygachiewicz, kierownik projektu w SENER Polska, był szefem jury podczas zawodów European Rover Challenge – największej w Europie międzynarodowego wydarzenia robotyczno-kosmicznego.

Współpraca z lokalnym biznesem

Ważnym punktem w działaniach firmy SENER Polska jest współpraca z lokalnym biznesem oraz kontakty biznesowe na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie na Węgrzech i w Rumuni. Większość dostawców i podwykonawców to małe firmy zatrudniające od kilku do kilkunastu osób. Najbardziej pożądani przez SENER Polska kontrahenci to specjaliści w obróbce precyzyjnej oraz spawaniu wielkogabarytowym. Najwięcej dostawców pochodzi z województw: podkarpackiego, śląskiego i mazowieckiego.

Po ponad czterech latach współpracy z SENER Polska firma Endeavour (Czechowice-Dziedzice) powiększyła swój zespół dwukrotnie i przekształciła się w spółkę Aerospace Dynamic Group, skupiającą się głównie na sektorze aerokosmicznym – mówi Jakub Pierzchała, kierownik ds. zamówień w SENER Polska.

Aby trafić na listę dostawców każda firma musi przejść audyt jakościowy i technologiczny: sprawdzane są m.in. proces produkcji czy zarządzanie dokumentacją. Dodatkowo dostawcy podpisują Kodeks Postępowania SENER, który potwierdza zgodność działania z zasadami etyki i przepisami.

Więcej informacji można znaleźć w raporcie pod linkiem.

O SENER Polska

SENER Polska rozpoczął działalność w 2006 roku i skupia się na sektorze aerokosmicznym rozumianym jako obronność, inżynieria kosmiczna i aeronautyka. Głównym obszarem działania SENER Polska w branży aerokosmicznej jest inżynieria mechaniczna, w tym w szczególności mechanizmy rozkładania oraz struktury pojazdów kosmicznych. Pozostałe obszary działalności firmy w Polsce obejmują mechaniczne naziemne urządzenia wspomagające (MGSE) oraz nawigację pojazdów kosmicznych. Mimo, że od przystąpienia Polski do ESA w 2012 roku minęło niewiele czasu, SENER Polska stał się jednym z ważnych uczestników rynku kosmicznego i rozpoczął realizację projektów, dzięki którym ma nadzieję przyczynić się do budowania silnego sektora kosmicznego w Polsce. Wśród istotnych przedsięwzięć warto wymienić udział w misjach ExoMars, Proba-3, Euclid, E.Deorbit, Saocom-CS, Athena, JUICE, a także program „ESA Incentive Scheme”, który wspiera rozwój branży kosmicznej w Polsce.

Źródło: SENER Polska

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama