Przejdź do treści

Rocznica 50-lecia powstania Oddziału PTMA Lublin!

W bieżącym roku Oddział PTMA w Lublinie będzie obchodził pięćdziesięciolecie istnienia. Według wstępnych ustaleń uzgodniono termin uroczystości na dzień 22.04.2017 r.

Oddział PTMA w Lublinie istnieje od 1967 roku i został powołany do działalności na terenie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Założycielami byli między innymi prof. dr hab. Longin Gładyszewski oraz prof. dr hab. Stanisław Hałas. Oddział nie ma swojej stałej siedziby. Korzysta z uprzejmości Dyrekcji Międzynarodowej Szkoły im. Paderewskiego w Lublinie, która udostępnia salę wykładową nr 27 na cele spotkań członków i sympatyków PTMA.

Jednak historia Oddziału Lubelskiego PTMA jest nieco starsza niż formalne powstanie, bowiem sięga 1963 roku. Wtedy to zorganizowano sekcję astronomiczną przy Kole Naukowym Studentów Fizyki UMCS. W archiwach Oddziału zachował się list z Zarządu Głównego PTMA w Krakowie do ówczesnego studenta UMCS Stanisława Hałasa, datowany na 17 stycznia 1964 r. i poruszający ten temat oraz sugerujący możliwość powołania w Lublinie Oddziału Towarzystwa.

W początkowym okresie działalności pomocą służył m.in. Kazimierz Kordylewski. Oddział obecnie zrzesza członków PTMA z Lublina oraz województwa lubelskiego. Istnieje jednak jeszcze jeden Oddział na terenie województwa - w Puławach, do którego należą miłośnicy astronomii z tamtych okolic.

Oddział Lubelski PTMA nie ma obecnie w swym gronie profesjonalnych astronomów mogących wygłaszać odczyty z astronomii. Zebrania przygotowywane są więc przez samych członków Oddziału lub innych miłośników zaprzyjaźnionych z Oddziałem. Od czasu do czasu na zebrania zapraszana jest obecna na UMCS-ie kadra naukowa. Obserwacje o charakterze naukowym prowadzone są z Dostrzegalni Astronomicznej Instytutu Fizyki przy okazji ważnych zjawisk na niebie, jak np. jasnych komet, zakryć jasnych gwiazd przez Księżyc, zakryć planetoidalnych, zaćmień Słońca i Księżyca itp. Niezależnie, w ramach Instytutu Fizyki UMCS, prowadzone są w sposób ciągły od wielu lat, przez prof. Longina Gładyszewskiego, obserwacje aktywności Słońca na falach radiowych, przy użyciu własnej konstrukcji radioteleskopu.

W listopadzie 2010 roku Oddział otrzymał od Zarządu Głównego teleskop Newtona MEADE 254 mm, f=1270 mm f/5 na montażu Dobsona.

Aktualnie prezesem Oddziału jest Wiesław Krajewski.

Źródło: lublin.ptma.pl

Opracował:
Adam Tużnik

Więcej informacji:
Na ilustracji:
Uczestnicy obozu obserwacyjnego "Bieszczady 2004" zorganizowanego przez PTMA Lublin. Źródło: lublin.ptma.pl

Reklama