Przejdź do treści

Rok Wolfkego w Astronomii

Mieczysław Wolfke - fizyk, profesor Politechniki Warszawskiej podczas wygłaszania odczytu pt. "Nowe cząstki elementarne" przy aparaturze doświadczalnej (licznik cząstek "alfa").

Rok 2022 został ogłoszony Rokiem Wolfkego. Warto pamiętać, że pasje Mieczysława Wolfkego, wybitnego polskiego fizyka, obejmowały również astronomię. Zachęcamy do zapoznania się z tą postacią i do udziału w konkursie.

Polskie Towarzystwo Fizyczne we współpracy z Politechniką Warszawską, Komitetem Fizyki PAN oraz Polskim Stowarzyszeniem Fotonicznym ustanowiło rok 2022 Rokiem Mieczysława Wolfkego. W maju 2022 minie siedemdziesiąt pięć lat od śmierci Mieczysława Wolfkego, wybitnego polskiego fizyka. Ustanowienie roku 2022 rokiem Mieczysława Wolfkego jest doskonałym sposobem podkreślenia jego zasług dla polskiej, jak i światowej nauki, a jednocześnie okazją do upowszechniania w społeczeństwie wartości, którymi kierował się w życiu, działalności badawczej i organizacyjnej.

Najbardziej aktualne informacje na temat wydarzeń, które zostały zaplanowane na lata 2022 i 2023, a także wiele informacji o Mieczysławie Wolfkem, znajdą Państwo na stronach: https://wolfke.fizyka.pw.edu.pl/2022/ oraz https://www.facebook.com/Wolfke2022

Wraz z początkiem marca ruszył ogólnopolski konkurs „Odkryjmy Wolfkego”, promujący treści obejmujące życie i osiągnięcia tego naukowca oraz szeroko pojęte inicjatywy inspirowane jego postacią. Organizatorzy zapraszają do przysyłania prac w trzech kategoriach:

  • młodzi eksperymentatorzy, 
  • młodzi literaci, 
  • młodzi artyści. 

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe. Nadsyłanie prac możliwe tylko do 15 kwietnia 2022 roku. Szczegółowe informacje na stronie https://wolfke.fizyka.pw.edu.pl/2022/?page=projekty-konkursy

9 marca 2022 roku, odbyły się „Otwarte zajęcia z fizyki”, podczas których dr inż. Krzysztof Petelczyc, Koordynator Obchodów Roku Wolfkego 2022, odpowiadał na pytanie „Czy powietrze może zamarznąć? – Mieczysław Wolfke i polskie osiągnięcia w fizyce niskich temperatur”. Trwający 55 minut film z tych zajęć można obejrzeć na YouTubie https://www.youtube.com/watch?v=k8PkmcNMOxc&t=2710s 

 

 

Na witrynie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej dostępny jest scenariusz lekcji fizyki poświęconej Mieczysławowi Wolfkemu i jego osiągnięciom dla uczniów szkół średnich. https://zpe.gov.pl/b/mieczyslaw-wolfke---prekursor-holografii-i-wielu-innych-wielkich-idei/P69v8Mz2Q Jego autorką jest Ewelina Kędzierska, współautorka biografii Wolfkego.

Z zaplanowanych wcześniej na szeroką skalę różnych wydarzeń dla uczczenia Roku Wolfkego, w związku z wybuchu wojny i pojawieniem się ważniejszych spraw, wystąpiły ogromne trudności z uzyskaniem finansowania tych wydarzeń. W związku z tym Scenariusze i pakiety eksperymentalne „Zrób to sam” dla szkolnych pracowni fizycznych oraz Warsztaty w szkołach na temat innowacyjnych prac badawczych oraz drogi od wynalazku do komercjalizacji zostały przesunięte na następny rok szkolny. Piknik naukowy z Mieczysławem Wolfkem odbędzie się jedynie w Warszawie, może uda się nam zorganizować go również we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy do czynnego włączenia się w obchody Roku Wolfkego!

Więcej informacji:

 

Opracowanie: Joanna Molenda-Żakowicz

Na ilustracji: Mieczysław Wolfke  fizyk, profesor Politechniki Warszawskiej podczas wygłaszania odczytu pt. Nowe cząstki elementarne przy aparaturze doświadczalnej (licznik cząstek "alfa"). Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)

Reklama