Przejdź do treści

Rozpoczął się nabór prac do międzynarodowego konkursu na raport naukowy „Strażników Ciemnego Nieba” dla uczniów w wieku od 5 do 18 lat. 

logo Dark Sky Rangers

Rozpoczął się nabór prac do międzynarodowego konkursu na raport naukowy „Strażników Ciemnego Nieba” dla uczniów w wieku od 5 do 18 lat. 

Konkurs ma na celu:

 • Informowanie o przyczynach i konsekwencjach zanieczyszczenia światłem;
 • Podnoszenie świadomości znaczenia stosowania oświetlenia zewnętrznego, które jest energooszczędne i kieruje światło w dół;
 • Przyczynianie się do zmniejszenia zanieczyszczenia światłem i ochrony nocnego nieba;
 • Promocję zainteresowania astronomią;
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie e-learningu.

Uczniowie muszą sporządzić raport o zanieczyszczeniu światłem zgodny z celami konkursu. Raport musi być oryginalny, napisany w języku angielskim lub portugalskim i sporządzony indywidualnie lub w grupie. Raport musi zawierać źródła informacji, z których korzystali uczniowie.

Raport może mieć następujące postaci:

 • artykuł - może to być esej, wywiad lub badanie naukowe. Tekst powinien być ilustrowany co najmniej jednym obrazkiem (zdjęcie, wykres lub infografika) oraz podtytułem składającym się z maksymalnie 20 słów. Tytuł nie powinien przekraczać 10 słów. Raport powinien zawierać streszczenie, które może mieć maksymalnie 50 słów. Tekst pisany, z wyłączeniem ilustracji, nie powinien przekraczać 1000 słów;
 • fotografia - ta forma może zawierać maksymalnie 6 oryginalnych zdjęć z podpisem liczącym maksymalnie 20 słów. Zdjęcia powinny być w formacie graficznym (jpeg, bmp, png, tif lub gif) o dobrej rozdzielczości. Do raportu należy dołączyć opis zawierający maksymalnie 150 słów i wyjaśniający sposób wykonania pracy oraz podsumowanie składające się z maksymalnie 50 słów;
 • film - może mieć format dokumentalny lub mieć postać wywiadu. Jego czas trwania to maksymalnie 3 minuty. Film musi być opublikowany w serwisie YouTube, Vimeo lub innym serwisie społecznościowym. Musi mieć tytuł składający się z maksymalnie 10 słów i streszczenie na maksymalnie 50 słów. Filmowi musi towarzyszyć tekst opisowy, zawierający maksymalnie 150 słów, wyjaśniający sposób wykonania pracy.

 

Aby wziąć udział w konkursie, uczniowie muszą zostać zarejestrowani przez nauczyciela (formularz na dole tej strony) i wysłać swój raport na adres e-mail concurso@nuclio.pt

Rejestracji należy dokonać do dnia 13 czerwca 2021 r. Jest to zarazem termin przesłania raportu. W konkursie będą brane pod uwagę tylko zgłoszenia przesłane w terminie.

Trzej uczniowie i jeden nauczyciel zostaną nagrodzeni w następujących kategoriach:

 • Uczniowie w wieku od 5 do 12 lat;
 • Uczniowie w wieku od 13 do 15 lat;
 • Uczniowie w wieku od 16 do 18 lat;
 • Nauczyciele.

 

Nagrody:

Jeśli praca zostanie wykonana w grupie, wszystkim członkom grupy zostanie przyznana tylko jedna nagroda.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do 30 czerwca 2021 roku.

Konkurs jest organizowany przez NUCLIO, portugalską organizację non-profit założoną w 2001 r. przez astronomów zawodowych i amatorów, której celem jest upowszechnianie i nauczanie przedmiotów ścisłych, w szczególności astronomii i astrofizyki oraz ponoszenie świadomości społecznej dotyczącej znaczenia ochrony ciemnego nieba.

Więcej informacji:


Autor: Joanna Molenda-Żakowicz

Na ilustracji: logo Dark Sky Rangers, Żródło: Dark Sky Rangers

Reklama