Przejdź do treści

Rusza konkurs informatyczny ”Szlakiem Mikołaja Kopernika”

baner konkursowy

19 lutego 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosiło konkurs dla uczniów „Szlakiem Mikołaja Kopernika”. Jego temat przewodni to „Mikołaj Kopernik w XXI wieku – Strateg, Kartograf, Astronom”.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia) z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach następujących kategorii:

 • I – uczniowie klas 1–3,
 • II – uczniowie klas 4–6,
 • III – uczniowie klas 7,8 oraz III klasy gimnazjum,
 • IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych (liceów, techników i szkół branżowych I stopnia)

 

Cele ogłaszanego konkursu:

 • rozwijanie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowania tematyką nowych technologii,
 • pogłębianie wiedzy na temat historii, nauki, kultury, filozofii, religii, astronomii – ze szczególnym naciskiem na wiedzę w zakresie informatyki przy wykorzystaniu narzędzi IT (nowych technologii),
 • wyłonienie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów,
 • rozwijanie u uczniów umiejętności cyfrowych, rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie umiejętności w zakresie poszukiwania informacji i prezentowania swojej wiedzy o Mikołaju Koperniku,
 • pobudzanie twórczego myślenia, wyobraźni,
 • rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
 • motywowanie nauczycieli do podejmowania działań na rzecz pracy z uczniem,
 • promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli w zakresie nowych technologii.

 

Prace konkursowe należy przekazać w terminie do 10 maja 2019 roku do sekretariatu Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pokój nr 1, do godziny 15.30. Następnie zostaną one poddane ocenie przez Komisję Konkursową. Konkurs zakończy się konferencją podsumowującą, na której zostaną wręczone nagrody 15 czerwca 2019 roku w Olsztynie.
 
Szczegóły są dostępne pod tym adresem.

Opracowanie: Elżbieta Kuligowska

Czytaj więcej:

plakat konkuroswy

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Reklama