Przejdź do treści

Ruszyła giełda pomysłów akcji Covid Challenge

ResPi - uproszczony respirator

Akcja Covid Challenge trwa już od dwóch miesięcy i właśnie ruszył jej kolejny etap czyli giełda pomysłów! Wśród niezwykłych pomysłów polskich inżynierów, studentów i firm, znajdują się gotowe narzędzia, innowacyjne prototypy i projekty poszukujące inwestorów. Na internetowej giełdzie znajdziemy 12 pomysłów, wśród nich np. projekty adaptera do maski do nurkowania, prostej konstrukcji maseczki ochronnej czy platform telemedycznych.

Giełda pomysłów prezentuje innowacje zgłoszone przez uczestników Covid Challenge – inicjatywy Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz firmy doradczej Planet Partners – w której inżynierowie, studenci i firmy proponują rozwiązania najbardziej palących problemów służby zdrowia związanych z walką z epidemią koronawirusa. Celem giełdy jest ułatwienie innowacyjnym rozwiązaniom dotarcia do potencjalnych odbiorców: pracowników placówek medycznych, inwestorów czy firm lub badaczy zainteresowanych nawiązaniem współpracy z pomysłodawcami.

Główną ideą przyświecającą akcji było stworzenie takich rozwiązań, które służba zdrowia będzie mogła szybko i możliwie niskim kosztem wykorzystać w codziennej walce z epidemią. Dlatego szczególne miejsce na giełdzie zajmuje kategoria „zrób to sam”, w której można znaleźć rozwiązania do wykorzystania przez każdego, kto ma podstawowe narzędzia – mówi dr Jakub Ryzenko z Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN, współorganizatora akcji. – Te projekty to między innymi pomysł na elementy drukowane 3D, czy sposób przygotowania maseczki filtrującej z powszechnie dostępnych komponentów medycznych.

Akcja Covid Challenge (pisaliśmy o niej w Uranii w marcu) spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Organizatorzy otrzymali dotąd ponad 60 zgłoszeń, odpowiadających na różne wskazane wyzwania. Najwięcej pomysłów wpłynęło w kategoriach: maski z wydajnym filtrem, system monitoringu pacjentów podczas zdarzeń o dużej skali oraz uproszczony respirator umożliwiający użycie powietrza atmosferycznego.

Jednym z ciekawszych projektów jest na przykład adapter komercyjnej maski do snorkelingu – „przejściówka” zaprojektowana pod kątem wykorzystania z maskami pełnotwarzowymi dostępnymi w sklepach sportowych. Pomysł ma postać projektu do druku 3D, który można wykonać na domowej lub przemysłowej drukarce. Wydrukowana część pozwala na połączenie maski ze standardowo wykorzystywanymi w ratownictwie filtrami, dzięki czemu jej użytkownik może oddychać czystym, nieskażonym powietrzem. Projektanci razem z grupą około stu drukarzy produkują adaptery i razem z maskami przekazują je do szpitali, a dołączyć do ich inicjatywy może każdy zainteresowany.

Oprócz rozwiązań „zrób to sam” na giełdzie znajdują się też takie narzędzia, które są już na etapie zaawansowanym, ale wymagają pozyskania inwestorów, np.: platforma telemedyczna RSQ i doraźne respiratory: ResPi, Pro-Mill i Breath. Są też pomysły i prototypy, czyli projekty we wczesnej fazie rozwoju wymagające dopracowania oraz obiecujące tematy badawcze, które mogą prowadzić do odkrycia, np. nowych metod dekontaminacji. Na stronie internetowej możemy znaleźć 12 wyselekcjonowanych projektów, a organizatorzy zapewniają, że wkrótce pojawią się kolejne, równie innowacyjne pomysły. Zgłoszenia napływają zarówno od osób indywidualnych, jak i od innowacyjnych firm, które mają pomysł i tych które chcą pomóc w jego rozwinięciu. Organizatorzy deklarują, że każdemu wartościowemu projektowi chcą pomóc w rozwoju i jak najszybszym dotarciu do odbiorców albo w nawiązaniu kontaktu z jednostką lub osobą mającą to, czego danemu projektowi brakuje.

Cały czas można zgłaszać nowe pomysły i projekty. Od początku trwania akcji organizatorzy podkreślają, że nie jest to zwykły konkurs, dlatego rozpoczęcie drugiego etapu nie oznacza zakończenia pierwszego.

Najczarniejszy scenariusz, który przewidywaliśmy w marcu na szczęście nie spełnił się, ale epidemia wciąż trwa, a medycy nadal bardzo potrzebują naszej pomocy – mówi Łukasz Wilczyński z Planet Partners, współorganizatora Covid Challenge. - Już niedługo planujemy kolejne rundy ocen, w trakcie których eksperci z instytucji partnerskich: Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM oraz Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM przyjrzą się nowym zgłoszeniom.

Akcja Covid Challenge organizowana jest przez Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN we współpracy z firmą Planet Partners, która od wielu lat zajmuje się komunikacją innowacyjnych rozwiązań. Partnerami merytorycznymi akcji zostali: Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM oraz Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM. Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji można znaleźć na stronie akcji Covid Challenge

Kilka słów o organizatorach akcji Covid Challenge

Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN (CIK CBK PAN) to zespół specjalistów z dziedzin geoinformacji i zarządzania kryzysowego posiadających doświadczenie w pracy w warunkach operacyjnych.

Misją CIK CBK PAN jest zwiększanie efektywności działań w obszarze zarządzania kryzysowego i ratownictwa, szczególnie w zakresie wykorzystania istniejących możliwości technicznych w zakresie informacji geoprzestrzennej oraz teledetekcji satelitarnej i lotniczej. Jednocześnie nacisk stawiany jest na rozwój nowych metod i narzędzi w tym obszarze oraz zwiększanie świadomości i kompetencji potencjalnych użytkowników.

CIK CBK PAN działa na rzecz instytucji zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony ludności, bezpieczeństwa publicznego oraz organizacji pozarządowych przez:

  • wsparcie operacyjne podczas działań,
  • wsparcie procesów analitycznych i planistycznych,
  • organizację ćwiczeń, szkoleń i symulacji,
  • organizację testów nowych rozwiązań technicznych.

Planet Partners to firma zintegrowanej komunikacji marketingowej i konsultingu. Doradza nowym podmiotom jak skutecznie wejść na rynek, opiekuje się markami w codziennej komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi i mediami, a także rozwiązuje problemy podczas sytuacji kryzysowych.

Firma specjalizuje się we wspieraniu podmiotów działających w obszarze B2C, B2B, a także w innowacyjnych sektorach gospodarki, z uwzględnieniem branży wysokich technologii. Ma także doświadczenie w działaniach dla podmiotów sektora publicznego i wspieraniu realizacji ich celów biznesowych poprzez efektywną komunikację z otoczeniem. Od lat działa na rzecz rozwoju polskiej nauki i sektora nowych technologii, między innymi poprzez wsparcie komunikacyjne wydarzeń takich jak prestiżowe zawody robotyczne ERC, czy międzynarodowego spotkania w ramach European Robotics Week.

Partnerzy Merytoryczni akcji Covid Challenge

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCMP) od 12 lat blisko współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w realizacji projektów rozwojowych i humanitarnych na różnych kontynentach. Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest certyfikowany przez Światową Organizację Zdrowia jako tzw. Type 1 Emergency Medical Team – dwudziesty dziewiąty na świecie i siódmy prowadzony przez organizację pozarządową.

W latach 2015-19 PCMP uczestniczyło w medycznych misjach ratunkowych m.in. w Nepalu, Iraku, Ugandzie i w Peru, zaś od początku epidemii COVID-19 pozostają w stałym kontakcie z WHO w Genewie.

Od 30 marca lekarze i ratownicy medyczni Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM niosą pomoc w szpitalu polowym w Brescii na północy Włoch.

Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (ZMKiPD UJCM) to zespół specjalistów medycyny katastrof i ratownictwa medycznego, posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia działań ratunkowych w katastrofach i sytuacjach ekstremalnych.

Misją Zakładu jest upowszechnianie zasad postępowania ratowniczego i medycznego podczas katastrof i sytuacji ekstremalnych w obszarach zarządzania działaniami ratunkowymi, organizacji działań, wyposażenia służb ratunkowych, gromadzenia i przetwarzania informacji, systemów wsparcia teleinformatycznego, w tym systemów wspomagania dowodzenia (SWD).

Główny nacisk w obszarze naukowo-badawczym kładziony jest na wypracowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności prowadzonych działań ratunkowych, zwiększenia bezpieczeństwa działających służb, zwiększenia przeżywalności ofiar tego typu zdarzeń. W obszarze edukacyjnym ZMKiPD UJ kształci studentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu. Dodatkowo prowadzi szkolenia podyplomowe we współpracy z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJCM.

ZMKiPD UJCM działa na rzecz instytucji związanych z ratownictwem i pomocą medyczną w sytuacjach ekstremalnych:

  • systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
  • Krajowego systemu Ratowniczo-Gaśniczego
  • państwowej inspekcji sanitarnej
  • instytucji pozarządowych

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Planet Partners, Covid Challenge

Foto: ResPi - uproszczony respirator zgłoszony przez Tomasza Godlewskiego

Reklama