Przejdź do treści

SENER Polska zadba o bezpieczeństwo instrumentu naukowego satelity ESA

Misja FLEX

SENER Polska rozwija projekt kontenerów do transportu i magazynowania ładunku użytecznego (payload) satelity na potrzeby „ekologicznej” misji Europejskiej Agencji Kosmicznej Fluorescence Explorer (FLEX), która będzie monitorować z kosmosu kondycję roślin. Kontrakt z firmą Leonardo jest konsekwencją inwestycji firmy w badania i rozwój (Research and Development) kontenerów na potrzeby misji kosmicznych.

SENER Polska zaprojektuje i rozwinie kontener do transportu instrumentu naukowego FLORIS – kluczowego elementu misji, który posłuży do mapowania fluorescencji roślinności Ziemi w celu ilościowego określenia aktywności fotosyntetycznej. Chociaż w pierwszej kolejności kontener zostanie zaprojektowany i skonstruowany na potrzeby misji FLEX, to doświadczenie wyniesione z tego programu pozwoli na produkcję tych skomplikowanych i precyzyjnych urządzeń, także na potrzeby innych misji. Jest to ważny cel pod kątem standaryzacji produktów w przemyśle kosmicznym, a więc wykorzystaniu tych samych elementów na potrzeby różnych pojazdów kosmicznych. Sukces projektu umożliwi dalszy rozwój sektora kosmicznego nad Wisłą w oparciu o bardziej masową niż do tej pory produkcję:

Wbrew potocznym wyobrażeniom, kontenery do transportu tak precyzyjnych i zarazem delikatnych urządzeń jakimi są ładunki użyteczne satelity to niezwykle kompleksowe urządzenia. Wśród naziemnych urządzeń wspomagających składanie instrumentów satelitarnych – określanych wspólnie mianem produktów MGSE (Mechanical Ground Support Equipment), to właśnie kontenery transportowe mają najbardziej kluczowe znaczenie, całkowicie izolując ładunki od wpływu czynników zewnętrznych. Chodzi tu nie tylko o czynniki pogodowe, ale też wstrząsy czy wibracje obecne podczas załadunku i transporcie np. drogą lotniczą – mówi Paweł Paśko, Project Manager w SENER Polska, który zarządzał już projektami R&D dla systemów do eksploracji kosmosu opracowywanych w ramach ESA i współpracował m.in. z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie oraz Instytutem Maxa Plancka do badań nad Układem Słonecznym w Göttingen.

SENER zaprojektuje aż dwa kontenery: kontener zewnętrzny, który jest wodoszczelny i zapewnia czystość na poziomie Clean Room ISO 8 oraz kontener wewnętrzny: wodoszczelny i gazoszczelny, jego zadaniem będzie zapewnienie czystości na poziomie ISO 5. Kontener umożliwi transport ładunku o masie do 200 kg.

W odpowiedzi na potrzeby agencji kosmicznych i producentów satelitów kontener musi być poddany licznym testom wytrzymałościowym, by mieć pewność, że podoła trudom transportu. Jego zadaniem jest także zapewnienie przewożonym instrumentom odpowiedniej wentylacji, temperatury i wilgotności. W przypadku misji FLEX wszystkie te czynniki muszą być także zgodne z rygorystycznymi wymaganiami Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

W procesie opracowania kontenera na potrzeby misji FLEX zespół SENER Polska będzie musiał rozwinąć nowe kompetencje, co będzie wiązać się z poszukiwaniem partnerów biznesowych na polskim rynku.

Projekt dla misji FLEX ma zostać ukończony we wrześniu b.r. Doświadczenie zebrane przy opracowywaniu kontenera uzupełni bogate portfolio SENER Polska w dziedzinie MGSE, w którym znajdują się już takie misje jak Euclid, JUICE, czy PLATO.

Głównym wykonawcą misji jest Thales Alenia Space, a w projekt zaangażowane są także inne czołowe firmy europejskiej branży kosmicznej: Leonardo, OHB Systems AG i RUAG. Satelita FLEX, który ma zostać wyniesiony na orbitę w 2024 roku będzie wypełniać swoje zadania przez trzy i pół roku działając w tandemie z satelitą Sentinel-3, który wchodzi w skład programu obserwacji Ziemi ESA Copernicus.

 

Źródło: SENER Polska

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Grafika: Wizualizacja kontenera opracowywanego przez SENER Polska

Reklama