Przejdź do treści

Startuje konkurs KosmoSzkoła na projekt edukacyjny z zakresu astronomii

KosmoSzkoła z Polską Agencją Kosmiczną

Czasopismo i portal „Urania – Postępy Astronomii”, Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) oraz Polska Agencja Kosmiczna (PAK/POLSA) ogłaszają konkurs dla szkół, nauczycieli i uczniów na projekt edukacyjny dotyczący astronomii. Pula nagród w konkursie to osiem tysięcy złotych.

Jeśli A kojarzy Ci się z astronomią lub astronautyką, jeśli chciałbyś aby w twojej szkole działało kółko astronomiczne, ale brak mu pracowni i sprzętu, jeśli masz mnóstwo pomysłów na projekty astronomiczne, to mamy dla ciebie konkurs! – tak zachęcają do udziału organizatorzy nowego konkursu dla szkół, nauczycieli i uczniów zatytułowanego „KosmoSzkoła z Polską Agencją Kosmiczną”.

Konkurs jest skierowany do wszystkich typów szkół, a zadaniem konkursowym jest opisanie pomysłu na program zajęć kółka astronomicznego oraz przygotowanie listy sprzętu potrzebnego do działania takiego kółka. Laureaci konkursu mogą liczyć na sfinansowanie części takiego astronomicznego sprzętu. Łączna pula nagród to osiem tysięcy złotych w formie wybranego sprzętu astronomicznego dla szkoły oraz nagrody książkowe dla autorów projektów. Dodatkowo sto pierwszych szkół, które przyślą zgłoszenia, otrzyma prenumeratę „Uranii – Postępów Astronomii” na rok szkolny 2018/2019.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej, na której znajduje się także więcej informacji oraz regulamin konkursu. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 października 2018 roku, a wyniki zostaną ogłoszone do 25 listopada.

Konkurs „KosmoSzkoła z Polską Agencją Kosmiczną” dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ogłoszony przez PAK we współpracy z PTA i dwumiesięcznikiem „Urania – Postępy Astronomii”, wychodzi naprzeciw statutowym i ustawowym zadaniom, jakie realizuje agencja na polu szeroko rozumianej edukacji kosmicznej. Ma on na celu zaktywizowanie oraz docenienie pracy i wysiłków szkolnej społeczności miłośników astronomii, astronautyki i technologii satelitarnych, którzy po kolejnych etapach edukacji zasilać będą rodzimy rynek pracy jako pracownicy naukowi uczelni wyższych, wysoko wykwalifikowani specjaliści firm branży kosmicznej, czy też, jako młodzi biznesmeni, sami zakładający swoje kosmiczne start-upy – komentuje Przemysław Rudź z Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej.

Z kolei prof. Maciej Mikołajewski, redaktor naczelny „Uranii – Postępów Astronomii”, dodaje: Można powiedzieć, że KosmoSzkoła to trochę jakby kontynuacja prowadzonych w ubiegłych latach przez „Uranię” konkursów „Nasza szkolna przygoda z astronomią”. Tym razem jednak nie będzie oceniania dotychczasowa aktywność szkoły związana z astronomią i kosmosem, a plany prowadzenia takiej aktywności w przyszłości.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) to organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów. Istnieje od 1923 roku. Adres strony internetowej: www.pta.edu.pl.

„Urania – Postępy Astronomii”, w skrócie „Urania”, jest głównym polskim czasopismem i portalem o astronomii i kosmosie. Ma blisko stuletnią tradycję. Prowadzi portal internetowy pod adresem www.urania.edu.pl.

Polska Agencja Kosmiczna (PAK/POLSA) to rządowa agencja powołana w 2014 roku w celu rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Witryna agencji ma adres www.polsa.gov.pl.


Więcej informacji:

 

 

Reklama