Przejdź do treści

W Szczecinie jest pomysł na budowę edukacyjnego obserwatorium i planetarium

10 listopada 2016 r. odbyło się w Szczecinie konferencja dla nauczycieli dotycząca edukacji astronomicznej w szkołach i planowanych projektów w zakresie popularyzacji wiedzy o kosmosie. Zaprezentowano podczas niej m.in. projekt Astrolab – budowy obserwatorium i planetarium w Szczecinie. Na projekt będzie można głosować za kilka tygodni w ramach budżetu obywatelskiego Szczecina.

Podczas konferencji nauczyciele przedstawili prowadzoną przez siebie działalność edukacyjną. Z kolei różne możliwości wsparcia dla szkół zostały omówione przez przedstawicieli Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO), a także czasopisma i portalu „Urania – Postępy Astronomii”.

W szczególności POLSA rozważa pomysł na ufundowanie teleskopów od 100 do 200 szkołom, a być może niektórym placówkom nawet pełnych obserwatoriów astronomicznych. Z kolei ESO udostępnia w internecie nieodpłatnie bardzo bogate zasoby informacyjne, zdjęciowe i multimedialne, jest też możliwość uzyskania materiałów (np. pocztówki, plakaty, płyty DVD) przydatnych przy organizacji konkursów, prowadzeniu kółek zainteresowań, czy realizacji imprez dotyczących tematyki kosmicznej. W przypadku Uranii szkoły mogą skorzystać m.in. ze specjalnej prenumeraty szkolnej dofinansowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki czemu roczna prenumerata czasopisma kosztuje szkołę tylko 30 zł.

Astrolab to nazwa projektu budowy w Szczecinie obserwatorium astronomicznego i planetarium. Inicjatywę tę podjął szczeciński oddział PTMA. W styczniu projekt "Astrolab - Szczecińskie Centrum Edukacji Astronomicznej" będzie poddany pod głosowanie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Jeśli uzyska wystarczającą liczbę głosów, miasto sfinansuje budowę placówki.

O popularności różnych zajęć astronomicznych dla dzieci, prowadzonych pod gołym niebem, świadczy m.in. działalność Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, która prowadzi zajęcia dla grup szkolnych. Zainteresowanie jest tak duże, że terminy trzeba rezerwować z rocznym wyprzedzeniem (ośrodek prowadzi zajęcia nie tylko związane z astronomią, ale także dotyczące innych tematów). Zobaczymy czy przełoży się to na głosowanie szczecinian w sprawie budowy obserwatorium i planetarium – trzymamy kciuki za powodzenie projektu Astrolab!

Przy okazji warto przypomnieć, że Szczecin to miasto związane z Aleksandrem Wolszczanem, odkrywcą pierwszych planet pozasłonecznych, najbardziej znanym w społeczeństwie współczesnym polskim astronomem. Astronom urodził się w Szczecinku, ale później jego rodzice przenieśli się do Szczecina i to tutaj m.in. uczęszczał do liceum ogólnokształcącego.

Organizatorem konferencji było Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, we współpracy z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Szczecinie.

Więcej informacji:

Na ilustracji:
Planowana lokalizacja obserwatorium i planetarium w Szczecinie. Źródło: PTMA Szczecin.

Reklama