Przejdź do treści

Szef NASA odwiedza właśnie Polskę

Szef NASA odwiedza Polskę - wymiana prezentów

Oficjalną wizytę w Polsce rozpoczął Administrator NASA Bill Nelson. Szef amerykańskiej agencji kosmicznej w pierwszej kolejności udał się na spotkanie do Polskiej Agencji Kosmicznej. Towarzyszył mu Ambasador USA w Polsce, Mark Brzezinski.

Dla tych, którzy interesują się kosmosem, czyli chyba dla wszystkich w Polsce, NASA jest ikoną. NASA spełniła marzenie, by człowiek stanął na Księżycu, opracowała wiele przełomowych technologii, bada inne ciała niebieskie i odległy Wszechświat, a każda misja kosmiczna jest ważnym krokiem dla ludzkości. To wielki zaszczyt, że możemy gościć w POLSA Administratora NASA, a zarazem astronautę – Billa Nelsona. Chciałbym, by Polska nie była biernym obserwatorem działań NASA, ale włączała się w nie znacznie aktywniej niż do tej pory. Ta wizyta to ważny krok w tym kierunku – mówił dziś prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna podczas powitania delegacji amerykańskiej w biurze Agencji.

Spotkanie NASA z POLSA poświęcono przede wszystkim zacieśnieniu współpracy oraz rozmowach o udziale Polski w kolejnych projektach amerykańskich. Dziękując Polskiej Agencji Kosmicznej za dotychczasową aktywność, szef NASA podkreślił, że trwa złota era eksploracji kosmosu i nie może w niej zabraknąć Polaków. Zaznaczył także, że kierunki rozwoju POLSA i polskiego sektora kosmicznego wpisują się w plany NASA, dlatego wspólne projekty są tylko kwestią czasu.

Szef NASA odwiedza Polskę

Szef NASA stwierdził też, że Polska jest cenionym partnerem i sojusznikiem dzięki przystąpieniu do Porozumienia Artemis Accords w październiku 2021 r. Program, w którym uczestniczy obecnie 25 państw, daje możliwość udziału w wielostronnych programach NASA dotyczących eksploracji m.in. Księżyca i Marsa. Istotne znaczenie dla Polski ma także zapoczątkowana w 2022 r. współpraca POLSA z Jet Propulsion Laboratory NASA. W jej ramach zidentyfikowano obszary kompetencji, w których polskie podmioty już teraz dysponują rozwiązaniami atrakcyjnymi dla NASA. To m.in. miniaturowe instrumenty pomiarowe, elementy robotyki i automatyki, zaawansowane oprogramowanie systemowe i analityczne, w tym wykorzystujące sztuczną inteligencję. W ramach polsko-amerykańskich grup roboczych już zresztą rozpoczęły się nad tym prace.

Polska od lat bierze czynny udział w misjach NASA. Jednym z przykładów jest wykorzystanie rodzimej produkcji instrumentów na pokładzie łazika Mars Curiosity NASA, czy ARTEMIS 1, gdzie na pokładzie kapsuły Orion znajdowały m.in. się czujniki radiacji zaprojektowane w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN. Na 2025 r. planowana jest natomiast misja Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP), również z udziałem polskiego instrumentu Global Solar Wind Structure (GLOWS), który został zaprojektowany i zbudowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Fotometr będzie badał wpływ wiatru słonecznego na gaz wodorowy znajdujący się w heliosferze.

Podczas spotkania w Polskiej Agencji Kosmicznej ambasador Mark Brzezinski podkreślał, że nasz kraj staje się ośrodkiem rozwijającym innowacje przyszłości. Jego obecność podczas spotkania to także podkreślenie rangi współpracy w obszarze kosmosu w stosunkach polsko-amerykańskich. Jednym z punktów wizyty było również spotkanie delegacji amerykańskiej ze studentami polskich uczelni technicznych, uczestników międzynarodowych zawodów European Rover Challenge, którzy zaprezentowali wielokrotnie nagradzane łaziki planetarne i konstrukcje rakietowe. Wśród uczestników byli przedstawiciele Politechniki Poznańskiej z łazikami ExoMy i 1 Husky, Politechniki Rzeszowskiej z Legendary i Akademii Górniczo Hutniczej i Projektu Universeh, którzy przyjechali z rakietą Beta.

W programie wizyty administratora NASA jest jeszcze spotkanie z przedstawicielami polskiego sektora kosmicznego, którzy zaprezentują swoje produkty i usługi. Są wśród nich: Astronika, CBK PAN, CloudFerro, Creotech, ELPROMA, KP Labs, PIAP Space, Politechnika Wrocławska, Saule, Scanway, SENER, Syderal, ILOT, Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne, The Batteries, Vigo Photonics oraz WiRan.

Wizyta Billa Nelsona w Polsce potrwa do 2 czerwca, a ostatnim jej punktem będzie spotkanie z młodzieżą w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

Czytaj więcej:

Opracowanie: Elżbieta Kuligowska

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama