Przejdź do treści

Teleskopy dla Wszystkich 2021 – program Międzynarodowej Unii Astronomicznej

Telescopes for All 2021

Projekt „Teleskopy dla Wszystkich” 2021 to kolejna edycja programu popularyzującego naukę, realizowanego przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. W ramach tego projektu rozdanych zostanie 12 teleskopów podpisanych przez astronautów i naukowców, w tym laureatów Nagrody Nobla!

Teleskopy trafią do słabiej rozwiniętych społeczności na całym świecie. Celem projektu jest poszerzenie horyzontów dzieci, dorosłych i pedagogów, wzbudzenie zainteresowania nauką i podniesienie świadomości dotyczącej równości szans w karierze astronomicznej. 

Już teraz można aplikować o jeden z teleskopów. W tym celu należy przygotować propozycję wykorzystania tego sprzętu i przesłać ją do Krajowego Koordynatora IAU ds. popularyzacji astronomii w celu otrzymania stosownej rekomendacji. W Polsce Koordynatorem IAU ds. popularyzacji astronomii jest Krzysztof Czart.

Propozycje muszą składać się z jednego akapitu zawierającego maksymalnie 300 słów w języku angielskim. W tym akapicie należy opisać, w jaki sposób i gdzie teleskop będzie użyty do zainspirowania dzieci ze słabiej rozwiniętych społeczności i wzbudzenia w nich zainteresowania astronomią. 

Po uzyskaniu rekomendacji od Koordynatora, należy przesłać ją pocztą elektroniczną razem ze swoją propozycją wykorzystania teleskopu do biura IAU Office for Astronomy Outreach (OAO) na adres public@oao.iau.org Tematem e-maila musi być „Telescopes for All 2021”.

W przypadku, gdy dany Kandydat nie uczestniczy w projekcie „Teleskopy dla Wszystkich”, może wysłać swoją propozycję bezpośrednio do IAU OAO. Trzeba pamiętać jednak, aby do tej propozycji dołączyć list polecający w języku angielskim wystosowany przez lokalną instytucję (np. Uniwersytet, szkołę, organizację pozarządową, itp.). 

Propozycje i rekomendacje należy przesłać do IAU OAO do godziny 23:59 czasu lokalnego dnia 1 czerwca 2021 r.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do 15 czerwca 2021 r.

 

Więcej informacji i szczegółowe informacje dotyczące aplikacji:

 

Autor: Joanna Molenda-Żakowicz

Na ilustracji: logo projektu „Teleskopy dla Wszystkich” 2021

Reklama