Przejdź do treści

V edycja Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego

Konkurs o staż - rozwój kadr sektora kosmicznego 2020

W dniu 18 maja 2020 r. wystartował I etap konkursu o staż w ramach projektu „Rozwój kadr sektora kosmicznego”. Jest to już V edycja konkursu organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK). Konkurs skierowany jest do absolwentów i młodych naukowców.

Celem konkursu jest kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym  oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego. W tegorocznej edycji udział weźmie 15 podmiotów z Polski.

W pierwszym etapie Konkursu zakwalifikowanych zostało 15 firm działających w sektorze kosmicznym: BitByBit, Creotech Instruments, InPhoTech, ITTI, KOMES,  KP Labs, N7 Space, PIAP Space, QWED, Scanway, Semicon, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, SYDERAL Polska, Thorium Space oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne. Dodatkowo firma Creotech Instruments zadeklarowała chęć przyjęcia dwóch dodatkowych stażystów wybranych z pośród nadesłanych zgłoszeń poza organizowanym konkursem. Szczegóły dotyczące profili poszukiwanych kandydatów dostępne są na stronie: space.biz.pl.

Drugi etap konkursu dedykowany jest absolwentom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, osobom z otwartym przewodem doktorskim oraz młodym naukowcom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Etap ten zakończy się 19 czerwca 2020 roku.

Nagrodami w V edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego są sześciomiesięczne staże w firmach, instytutach badawczych sektora kosmicznego w Polsce. Przyszły stażysta będzie zatrudniony na umowę zlecenie przy wynagrodzeniu od 4 do 5 tys. zł brutto.

Udział w konkursie opłaca się wszystkim uczestnikom, ponieważ mogą zaprezentować się swoim przyszłym pracodawcom. W poprzednich edycjach konkursu ok. 80% laureatów znalazło zatrudnienie na stałe w firmach, w których wcześniej odbywali staż.

Organizatorzy proszą zainteresowane osoby o przesłanie swoich Curriculum Vitae (CV) na elektroniczny adres poczty Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego: biuro@space.biz.pl, do dnia 19 czerwca 2020 roku do godz. 16.00 z tematem maila KONKURS O STAŻ.

Szczegółowe informacje o programie oraz wszelkie dokumenty konkursowe dostępne są na stronie Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Od 23 czerwca do 31 lipca z uczestnikami konkursu będą odbywały się rozmowy konkursowe.
31 sierpnia br. nastąpi ogłoszenie wyników konkursu. A już 1 września 2020 laureaci będą mogli rozpocząć staż. Potrwa on do 28 lutego 2021 r.

Źródło: ARP

Reklama