Przejdź do treści

VII edycja Konkursu „Astrolabium” – zarejestruj się!

konkurs Astrolabium

To już siódma odsłona Ogólnopolskiego Konkursu Astronomicznego „Astrolabium”, który od 2013 roku organizowany jest przez Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z organizacjami partnerskimi. Rejestracja uczestników VII edycji konkursu potrwa do końca marca.

Celem konkursu jest promocja szeroko pojętych nauk ścisłych poprzez edukowanie uczniów szkół podstawowych i średnich w zakresie astronomii i badań kosmicznych. Organizatorzy konkursu stawiają na popularne obecnie nauczanie metodą projektową i naukę poprzez doświadczenie. Uczestnictwo w rywalizacji pozwala uczestnikom nie tylko pogłębić wiedzę typowo astronomiczną, ale i odpowiednio powiązać ją z innymi dziedzinami nauki – konkurs jest w zamierzeniu interdyscyplinarny. Liczymy też na to, że dzięki niemu wielu uczniów rozwinie w sobie zupełnie nowe pasje.

Nie zapominamy, że rok 2023 został ustanowiony Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z pięćset pięćdziesiątą rocznicą urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci naszego wielkiego astronoma, który w swoim najsłynniejszym dziele De revolutionibus orbium coelestium przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzące ówczesny światopogląd. Tegoroczna edycja „Astrolabium” będzie na różne sposoby nawiązywać do postaci i dokonań Kopernika – uczestnicy konkursu mogą zatem spodziewać się wielu doświadczeń powiązanych z teorią ruchu planet, samymi planetami, jak i innymi, szerzej pojętymi obrotami sfer niebieskich.

Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszego – opracowywania doświadczeń konkursowych (samodzielnego, w grupie lub z nauczycielem), oraz drugiego – podsumowującego testu wiedzy przeprowadzanego w zgłoszonych szkołach. Zadania te przygotowane są niezależnie dla czterech grup wiekowych: klas 1–3, 4–6 i 7–8 szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół średnich. Opracowane przez organizatorów materiały konkursowe będą dopasowane do możliwości i umiejętności uczniów z każdej grupy. Dwuetapowa formuła konkursu umożliwia uczestnikom nabycie umiejętności przydatnych w badaniach naukowych i w pracy zespołowej.

Laureaci w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody. Na zwycięzców w danej kategorii czekają wysokiej klasy teleskopy. Szkoły, w których procentowe uczestnictwo uczniów w konkursie będzie największe, zostaną dodatkowo nagrodzone możliwością zorganizowania dla ich wychowanków bezpłatnych Warsztatów Astronomicznych – na terenie placówki lub w Obserwatorium UJ w Krakowie.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są na jego stronie internetowej. Rejestracja uczestników potrwa do końca marca 2023 roku; jest to jednocześnie termin uiszczenia opłat konkursowych. Organizatorzy zapraszają do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz śledzenia jego strony i profilu na Facebooku – już niebawem pojawią się tam pierwsze doświadczenia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2023 roku.

Astrolabium - rejestracja

 

Czytaj więcej:

 

Źródło: OAUJ / Fundacja Antares

Reklama