Przejdź do treści

W MON powstało stanowisko Pełnomocnika ds. kosmosu

Bałtyk i Północna Polska widziane z ISS

W piątek 15 maja br. w Ministerstwie Obrony Narodowej zostało utworzone stanowisko Pełnomocnika ds. kosmosu. Będzie on realizował zadania w zakresie opracowania i implementacji resortowej strategii wykorzystania przestrzeni kosmicznej, w tym m.in. wynoszenia obiektów na orbity okołoziemskie.

Minister Mariusz Błaszczak wydał w piątek 15 maja br. decyzję nr 66 (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym MON 18 maja br.) w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej.

Pełnomocnik ma realizować zadania w zakresie opracowania i implementacji resortowej strategii wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Następnie ma przedstawić Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego propozycje dotyczące planowania, inicjowania, przygotowania, koordynowania i nadzorowania programów, projektów i procesów realizowanych w resorcie obrony narodowej w obszarze budowy zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do:

  1. pozyskiwania satelitarnych zobrazowań Ziemi;
  2. obserwacji, rozpoznania i budowy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej;
  3. telekomunikacji satelitarnej, w tym z wykorzystaniem narodowych i sojuszniczych systemów satelitarnych i infrastruktury naziemnej;
  4. zabezpieczenia usług precyzyjnej nawigacji satelitarnej i synchronizacji czasu;
  5. wynoszenia obiektów na orbity okołoziemskie.

Wykaz uprawnień Pełnomocnika liczy 26 pozycji. Wśród nich są m.in. przygotowanie „dokumentów koncepcyjnych w sprawie budowy satelitarnych zdolności operacyjnych w zakresie satelitarnej obserwacji Ziemi, telekomunikacji satelitarnej, obserwacji i monitorowania przestrzeni kosmicznej, wynoszenia obiektów na orbitę oraz budowy wojskowego segmentu naziemnego, w tym z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej”, przygotowanie planu „implementacji w resorcie polityk kosmicznych NATO”, czy reprezentowanie MON na forum „Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiej Agencji Kosmicznej”.

Nadzór merytoryczny nad pracą Pełnomocnika ma sprawować Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Aktualnie jest nim Wiceminister Marcin Ociepa, wiceprezes partii Porozumienia Jarosława Gowina.

Więcej informacji można znaleźć w Decyzji nr 66.

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Źródło: MON

Foto: NASA

Reklama