Przejdź do treści

W Olsztynie rozpoczął się 39. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

39. ZJazd PTA - otwarcie

Od dzisiaj Olsztyn na kilka dni staje się stolicą polskiej astronomii. Na największą polską konferencję naukową dotyczącą badań kosmosu przyjechało do stolicy Warmii i Mazur blisko 160 astronomów.

Zjazdy Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbywają się co dwa lata w różnych ośrodkach astronomicznych w Polsce. Są dużymi konferencjami naukowymi stanowiącymi przegląd badań astronomicznych i kosmicznych prowadzonych obecnie w Polsce. Gospodarzem tegorocznego zjazdu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a partnerem Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne.

Otwarcie 39. Zjazdu PTA w Olsztynie

Otwarcie 39. Zjazdu PTA w Olsztynie. Od lewej: prof. dr hab. Andrzej Krankowski (Uniwersytet Warmińsko Mazurski), prof. dr hab. Marek Sarna (prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego). Fot.: UWM.

W programie 39. Zjazdu PTA jest dziewięć sesji: Astronomia i astrofizyka wielozakresowa (multi-messenger), Duże projekty aparaturowe, Przegląd polskiego udziału, Układy planetarne i astrobiologia, Słońce, gwiazdy i obszary międzygwiazdowe, Akreujące obiekty zwarte i ich ewolucja, Galaktyki i ich aktywność, Kosmologia i budowa wszechświata, Popularyzacja nauki: historia i nowe odkrycia. Wykład inauguracyjny na temat perspektyw rozwoju sektora kosmicznego w Polsce wygłosił dr hab. Grzegorz Brona.

Grzegorz Brona w trakcie wykładu inauguracyjnego 39. Zjazdu PTA

Grzegorz Brona w trakcie wykładu inauguracyjnego 39. Zjazdu PTA. Fot.: UWM.

Podczas uroczystości otwarcia ogłoszono laureatów nagród PTA. Medal Bohdana Paczyńskiego za wybitny dorobek w dziedzinie astronomii i astrofizyki otrzymał prof. Wojciech Dziembowski. Nagrodę Młodych PTA przyznano Radosławowi Poleskiemu, natomiast laureatów Nagrody i Medalu im. Włodzimierza Zonna „Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie” jest dwoje: Jadwiga Biała oraz Jacek Drążkowski. Sylwetki laureatów zostaną przedstawione w osobnym komunikacie.

39. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbywa się w Olsztynie od 9 do 12 września. Jego organizatorami są PTA oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a partnerem Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Konferencja jest objęta patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Artura Chojeckiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustawa Marka Brzezina, Prezydenta Miasta Olsztyn – Piotra Grzymowicza, a także Polskiej Agencji Kosmicznej.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest organizacją zrzeszającą zawodowych astronomów. Istnieje od 1923 roku, a obecnie liczy blisko 300 członków. Statutowym celem PTA jest popieranie rozwoju nauk astronomicznych oraz ich popularyzacja. W tym celu organizuje konferencje naukowe, prowadzi działalność wydawniczą (m.in. seria publikacji konferencyjnych) oraz angażuje się w działania popularnonaukowe – jest wydawcą czasopisma i portalu „Urania – Postępy Astronomii” (www.urania.edu.pl), producentem programu telewizyjnego Astronarium (www.youtube.com/AstronariumPL). Obecnie prowadzi także akcję „Wizyty astronomów w szkołach” (www.pta.edu.pl/astronomers-in-schools) oraz polską część globalnego konkursu na nazwy planet pozasłonecznych (www.iau100.pl/planety). Witryna internetowa PTA ma adres www.pta.edu.pl.

Konferencja prasowa IAU100 NameExoWorlds

Konferencja prasowa z ogłoszeniem drugiego etapu konkursu IAU100 NameExoWords oraz na temat projektu Wizyty astronomów w szkołach i serwisu AstroGPS. Od lewej: dr Krzysztof Czart (Europejskie Obserwatorium Południowe), dr Jacek Szubiakowski (Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne), prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz (Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), prof. dr hab. Andrzej Niedzielski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Fot.: UWM.

 

(jest to treść komunikatu prasowego PTA)

Reklama