Przejdź do treści

Technologie kosmiczne w Sejmie

Budynek Sejmu RP

W Sejmie powstał Parlamentarny Zespół ds. Technologii Kosmicznych, Astronomii i Obchodów 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika. Zespół został już zarejestrowany przez Marszałek Sejmu. Inicjatorami powstania grupy są posłowie Arkadiusz Czartoryski i Michał Wypij oraz senator Bogusława Orzechowska.

Naszym celem jest przede wszystkim analiza aktów prawnych i ich projektów w zakresie działalności zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kosmicznego oraz prawnego wsparcia działań dotyczących obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Chcemy także bardzo wzmocnić współpracę i dialog z organizacjami pozarządowymi, w tym z Polskim Towarzystwem Astronomicznym, Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii oraz Fundacją Nicolaus Copernicus, która, poza parlamentarzystami, była inicjatorem powołania naszej grupy w parlamencie  mówi poseł Arkadiusz Czartoryski. Chcemy podjąć działania, które będą wspierały te trzy organizacje w powrocie astronomii do szkół. W tym celu chcemy prowadzić dialog m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, by zaproponowany przez wiceprezesa PTA, profesora Macieja Mikołajewskiego i dyrektora FNC, Roberta Szaja przedmiot pod nazwą technologie kosmiczne i astronomia na stałe zagościł w polskich szkołach – dodaje.

Technologie kosmiczne to dzisiaj fundament rozwoju każdej nowoczesnej gospodarki. Żadne państwo bez inwestycji w te technologie, a także edukację w tym zakresie, nie może się normalnie rozwijać – wskazuje z kolei poseł Michał Wypij. Pracę w zespole zadeklarowała także posłanka Iwona Michałek z Torunia. Prowadziłam rozmowy z ministrem nauki, aby znalazły się środki na telewizyjny program Astronarium oraz na renowację toruńskiego radioteleskopu. Rozwój nauki, a w szczególności związanej z dziedzictwem Mikołaja Kopernika astronomii, jest jednym z priorytetów mojej działalności parlamentarnej – deklaruje posłanka.

W prace zespołu aktywnie włączą się też senatorowie. Bogusława Orzechowska, senator z Warmii i Mazur, pragnie na forum zespołu podejmować inicjatywy, które będą wspierały przygotowania do obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Mieszkam w regionie, z którym Mikołaj Kopernik związał się na blisko czterdzieści lat. Dlatego zależy mi na tym, by ta rocznica była inspiracja do poznawania tego niezwykłego matematyka, astronoma i lekarza a także jego dziedzictwa. Polska musi się tym szczycić i podejmować szerokie działania promocyjne – mówi senator Orzechowska.

Pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się jeszcze w trakcie wakacji. Zostaną na nim określone szczegółowe cele działania oraz szczegółowy plan pracy zespołu.

 

Na zdjęciu: Budynek Sejmu RP. Źródło: Wikipedia

 

Reklama