Przejdź do treści

Wejście Polski do ESO - zdjęcia

28 października 2014 r. Polska podpisała umowę o wejściu do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Prezentujemy zdjęcia z tej ceremonii.

Akt przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere, zwanej w skrócie European Southern Observatory (ESO), czyli Europejskim Obserwatorium Południowym, podpisali Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska i Dyrektor Generalny ESO prof. Tim de Zeeuw.

W uroczystości uczestniczyło kilkunastu przedstawicieli środowiska astronomicznego, delegacja ESO oraz licznie zgromadzeni dziennikarze. Po podpisaniu umowy w budynku MNiSW, odbyła się następnie sesja naukowo-informacyjna w CAMK PAN w Warszawie, w której wzięli udział dyrektorzy instytutów astronomicznych, kilkudziesięciu astronomów, politycy i dziennikarze.

Prezentujemy zdjęcia z ceremonii podpisania umowy z ESO.Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska i Dyrektor Generalny ESO prof. Tim de Zeeuw podpisują umowę o wstąpieniu Polski do ESO. Fot.: ESO.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska (w środku) i Dyrektor Generalny ESO prof. Tim de Zeeuw (z lewej) oraz Wiceminister Nauki i Szkolnictw Wyższego prof. Włodzisław Duch po podpisaniu umowy o wstąpieniu Polski do ESO. Fot.: ESO.

Więcej informacji:Reklama