Przejdź do treści

Weź udział w konkursach "Rakiety w Polsce i na Świecie" oraz "Rakiety w domu i w zagrodzie"

Plakat konkursowy

Jeszcze do 15 września 2018 roku można wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Kosmicznej Rakiety w Polsce i na Świecie oraz towarzyszącym mu konkursie plastycznym Rakiety w domu i w zagrodzie. Organizatorami konkursów są miasto Sieradz oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN. Wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone 4 października, na zakończenie IX Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej.

Początek roku szkolnego to dobry czas, aby przypomnieć o odbywającym się aktualnie Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Kosmicznej Rakiety w Polsce i na Świecie oraz towarzyszącym mu konkursie plastycznym Rakiety w domu i w zagrodzie. Oba konkursy kończą się 15 września, jest zatem jeszcze kilka dni, aby dzieci i młodzież mogły wziąć w nich udział.

O konkursach przypominają jego organizatorzy czyli miasto Sieradz oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN. Na stronie internetowej Sieradza pojawił się nowy wpis dotyczący konkursów wraz z plakatem przygotowanym przez miejskiego plastyka. Konkursy zostały objęte patronatem honorowym przez Polską Agencję Kosmiczną (POLSA). Wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone 4 października, na zakończenie IX Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej. Dla zwycięzców organizatorzy przewidzieli wartościowe nagrody – laureaci konkursu wiedzy otrzymają teleskopy.

Konkursy adresowane są do uczniów szkół podstawowych (od VI klasy wzwyż), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych) i odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych: junior i student. Kategoria junior obejmuje młodzież od VI do VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum. Natomiast kategoria student skierowana jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych (licea, technika, zasadnicze szkoły zawodowe oraz branżowe szkoły I i II stopnia). Oba konkursy są niezależne od siebie i można wziąć udział w obu albo tylko w jednym z nich.

Konkurs wiedzy składa się z trzech części. Każdy z uczestników konkursu pisemnego musi odpowiedzieć na 15 pytań eliminacyjnych, sprawdzających wiedzę o historii, teraźniejszości i przyszłości rakiet. Aby przejść do drugiego etapu konkursu, należy odpowiedzieć prawidłowo na 13 z 15 pytań. Etap drugi to 9 pytań szczegółowych, wymagających bardziej rozwiniętych odpowiedzi. Natomiast na trzecim etapie uczestnicy konkursu muszą odpowiedzieć na dwa pytania problemowe (opisowe) wybrane spośród trzech przedstawionych zagadnień i rozwiązać jedno obowiązkowe zadanie. Pytania problemowe i zadaniowe są różne dla obu grup wiekowych. Na wszystkie trzy etapy trzeba odpowiedzieć równocześnie, w tym samym mailu.

Celami Konkursu jest m.in. rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną badań kosmicznych i astronomicznych, w tym techniką rakietową, upowszechnianie wiedzy o Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i o korzyściach, jakie Polska może czerpać z przynależności do niej; upowszechnienie wiedzy o rakietach, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego wkładu w budowę rakiet meteorologicznych, eksperymentalnych czy doświadczalnych; umożliwienie sprawdzenia własnej wiedzy o historii, teraźniejszości i przewidywanej przyszłości rakiet; popularyzacja wiedzy o kosmosie poprzez zabawę; zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy w sposób aktywny; popularyzacja Internetu jako nośnika informacji oraz rozwijanie własnej wyobraźni i pomysłów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie wiedzy jest przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną na adres: promocja@umsieradz.pl. W temacie listu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz kategorię wiekową np. „Anna Nowak junior” czy „Kamil Kowalski student”.

Konkurs plastyczny organizowany jest pod hasłem „Rakieta w domu i w zagrodzie”. Zakres tematyczny prac uzależniony jest tylko od wyobraźni uczestników. Organizatorzy konkursu podpowiadają kierunek, w którym mogą pójść skojarzenia uczestników w następujących słowach: Prawdopodobnie w przyszłości dostępne będą małe prywatne rakiety np. do lotów na drugą półkulę Ziemi tak jak dziś dostępne są powszechnie samochody. Poza tym średniej wielkości rakiety rodzinne, rakiety sportowe, rakiety transportowe np. do lotów na Księżyc, na Marsa czy przywożące urobek z kopalni na planetoidach oraz rakiety pasażerskie itp. W kolonii na Marsie mała rodzinna rakieta będzie nieodzowna, aby np. skoczyć na Ziemię do teściowej na obiad.

Oceniane będą prace wykonane dowolną techniką (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, techniki mieszane, formy przestrzenne). Żaden z wymiarów pracy nie może przekroczyć metra. Trzy najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej (miejsce I, II i III) zostaną nagrodzone. Prace plastyczne należy przesłać na adres: Urząd Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

Termin doręczenia odpowiedzi pisemnych oraz prac plastycznych do Urzędu Miasta Sieradza upływa 15 września 2018 roku. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

Regulamin konkursu znajduje się pod linkiem: https://www.sieradz.eu/sites/default/files/pliki/konkurskosmiczny2018/regulamin_...

Kontakt i informacje dotyczące konkursu:

Michał Sitarek
tel. kom. 509 718 805

m.sitarek@umsieradz.pl

Opracowanie: Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Urząd Miasta Sieradza, CBK PAN

Reklama