Przejdź do treści

Wpływ aktywności magnetycznej na transfer masy w układzie podwójnym

Wizja artystyczna układu podwójnego typu Algola.

Układy podwójne typu Algola składają się z gwiazdy ciągu głównego o typie widmowym B-A-F oraz olbrzyma lub podolbrzyma typu F-G-K jako towarzysza.

Zgodnie z wyjaśnieniem paradoksu Algola – początkowo masywniejszy składnik ewoluuje, aby najpierw wypełnić powierzchnię Roche’a i przenieść materię na drugi składnik układu, co prowadzi do odwrócenia stosunku masy i powstania układów podwójnych typu Algola. Dlatego transfer masy odgrywa ważną rolę w ewolucji tego rodzaju układu podwójnego.

Zespół naukowców kierowany przez prof. QIAN Shengbanga z obserwatoriów Yunnan Chińskiej Akademii Nauk przeanalizował aktywność magnetyczną oddziałujących układów podwójnych i ujawnił jej wpływ na transfer masy układu podwójnego. Badanie zostało opublikowane w The Astronomical Journal 23 grudnia 2020 roku.

Naukowcy przebadali układ podwójny KIC 06852488. Jego głównym składnikiem jest pulsująca gwiazda ciągu głównego typu δ Sct, a drugim składnikiem jest gwiazda o silnej aktywności magnetycznej.

Okazało się, że zmienność dwóch maksimów na krzywej blasku była związana z tą samą długością cyklu ~2000 dni i różnicą fazy 180o, a zmienność wtórnych maksimów zbiegła się z krzywą O-C minimów pierwotnych.

Zmienność krzywej blasku KIC 06852488 jest silnie skorelowana ze zmiennością krzywej O-C – powiedział SHI Xiangdong, pierwszy autor badania.

Po przeanalizowaniu krzywych blasku przez satelity Kepler i TESS, naukowcy odkryli, że ten układ podwójny jest bliźniaczym układem o stosunku masy 0,46. Drugi składnik wypełnia swoją krytyczną powierzchnię Roche'a.

Zmienność efektu O'Connell'a można wytłumaczyć ewoluującym gorącym punktem na składniku głównym układu i ewoluującym chłodnym punktem na drugim składniku układu, a ich pozycje są prawie symetryczne z wewnętrznym punktem Lagrange'a L1 – powiedział prof. QIAN. To pokazuje, że transfer masy układu podwójnego może być związany z aktywnością magnetyczną.

Rozbłyski, pulsacja składnika, transfer masy i aktywność plamotwórcza sprawiają, że układ jest naturalnym laboratorium astrofizycznym do badania transferu mas układów podwójnych, populacji gwiazdowej i aktywności magnetycznej.

Opracowanie:
Agnieszka Nowak

Więcej informacji:
Researchers Reveal Effects of Magnetic Activity on Mass Transfer of Binary

Flaring and Spot Activities on the Semi-detached Binary System KIC 06852488

Źródło: CAS

Na ilustracji: Wizja artystyczna układu podwójnego typu Algola. Źródło: Pixabay/CC0 Public Domain

Reklama