Przejdź do treści

Wysoka aktywność w maksimum Geminidów

Tegoroczne maksimum Geminidów nie zawiodło. Zgodnie z przewidywaniami aktywność była wysoka, ZHR osiągnął wartość 145 w godzinach porannych 14 grudnia. Na stronie IMO dostępny jest wykres stworzony w oparciu o dane pochodzące od 60 obserwatorów z całego świata w tym z Polski.
Pierwsze Geminidy obserwowano już 6 grudnia, aktywność utrzymywała się dość długo na zaskakująco niskim poziomie, jeszcze 12 grudnia ZHR wynosił 19. Od nocy z 12 na 13 grudnia aktywność Geminidów zaczęła rosnąć wyraźnie i dość jednostajnie. Wieczorem z 13/14 grudnia ZHR zbliżał się do 100 (aktywność mniej więcej taka jak podczas sierpniowych Perseidów), tuż przed wschodem Słońca odnotowano ZHR=136, najwyższą aktywność obserwowano 14 grudnia o godzinie 8:52UT (w Polsce godzinę po wschodzie Słońca) kiedy to ZHR osiągnął wartość 145 +- 6.
Przez kolejne 6 godzin rój nie był obserwowany, obserwatorzy w USA około godziny 14 UT obserwowali już znacznie niższą aktywność. Dość ciekawy jest gwałtowny spadek aktywności na początku nocy z 14 na 15 grudnia, według danych IMO początek nocy w Polsce to ZHR na poziomie 90 podczas gdy w 3 godziny później aktywność spada do poziomu ZHR=33. Oba punkty na wykresie oparte są o wystarczające ilości danych, nie wydają się być błędne, niska aktywność obserwowana jest też w dalszej części nocy.
Aktywność w maksimum wydaje się potwierdzać obserwowany do wielu lat trend wzrostowy. Powyższe wyniki traktować należy wstępnie, są one generowane na podstawie obserwacji przy założeniu niezmiennego współczynnika masowego r. W rzeczywistości współczynnik masowy podczas maksimum ewoluuje, w pewnych momentach przeważają meteory słabsze, w pewnych (zwykle w momencie maksimum) obserwowane jest więcej jasnych zjawisk. Końcowa analiza aktywności powstanie zapewne z uwzględnieniem zmiennego współczynnika r.
Tegoroczne Geminidy były obserwowane  praktycznie na całym świecie. Większość obserwatorów znajdowała się w Europie i Ameryce Północnej ale jednym kontynentem z którego nie przeprowadzono żadnych obserwacji była Afryka. Tegoroczne maksimum uwieczniono na wielu niezwykle pięknych zdjęciach. Przyznam że tak dużej ilości zdjęć Geminidów z pojedynczego maksimum jeszcze nie widziałem, niektóre z nich trafiły już na APOD:

https://apod.nasa.gov/apod/ap171215.html
https://apod.nasa.gov/apod/ap171216.html

Obserwacje prowadzono też w Polsce. W pobliżu Warszawy obserwacje wizualne roju prowadził dr.hab. Arkadiusz Olech z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN. W kierowanym przez Roberta Szaja obserwatorium w Truszczynach prowadzone były obserwacje fotograficzne podczas których zaobserwowano ponad 20 Geminidów. Timelapse z obserwacji dostępny jest pod adresem:
https://www.facebook.com/robertszaj1/videos/1392925084169509/

Maksimum obserwowane było przez kamery Polskiej Sieci bolidowej PFN. Szczególnie duże ilości meteorów obserwowano w nocy z 13 na 14 listopada kiedy to w znacznej części Polski panowały bardzo dobre warunki atmosferyczne. Obserwowane meteory nie wyróżniały się znacząco jasnoscią za wyjątkiem jednego który osiągnął jasność około -6 magnitudo. Dla bolidu tego zarejestrowano widmo (w stacjach PFN43 Siedlce i PFN55 Ursynów)