Przejdź do treści

XLVI OMSA odbędzie się w formie publicznej telekonferencji

OMSA 2020

Z powodu niebezpieczeństwa epidemiologicznego (wirus COVID-19) organizatorzy finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego 2020, przewidzianego pierwotnie na 19-21 marca 2020 r. w Grudziądzu, przełożyli go na 4-6 czerwca br. Finał XLVI OMSA zostanie przeprowadzony w formie zdalnej, przy pomocy transmisji internetowej.

Organizatorzy finału XLVI OMSA (Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego 2020) ogłosili 5 maja br. zmianę terminu i formy przeprowadzenia finału OMSA 2020. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników i organizatorów XLVI Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne zostanie przeprowadzone w formie zdalnej, przy pomocy transmisji internetowej. Do 16 maja br. należy nadsyłać nagranych referatów i prezentacji (szczegółowe informacje dla referującego).

W dniach 4-6 czerwca br. odbędzie się transmisja OMSA na kanale YouTube Astronarium.

Patronat nad OMSA 2020 sprawują Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polska Agencja Kosmiczna, która jest partnerem strategicznym. Natomiast patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Urania – Postępy Astronomii

Pierwotnie finał XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego miał odbyć się w dniach 19-21 marca 2020 r. w Grudziądzu. Biorą w nim udział najlepsi młodzi badacze kosmosu ze szkół ponadgimnazjalnych z 10 województw, którzy mieli przesłać swoje referaty o tematyce astronomiczno-astronautycznej w terminie od 1 stycznia do 15 lutego 2020 roku. 

Przy czym słowo „referat” nie oddaje poziomu nadesłanych prac, gdyż często są to po prostu uczniowskie prace badawcze. Wśród nich znalazły się m.in. prace młodych konstruktorów, np. np. własnoręcznie zbudowany radioteleskop czy skonstruowanie księżycowego habitatu roślinnego. Być może będą oni stanowili niedługo o przyszłości polskiego sektora kosmicznego.

Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne to impreza o zasięgu ogólnopolskim, która organizowana jest przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu. Nie ma ono odpowiednika wśród innych konkursów ogólnopolskich.

Pomysł organizowania seminariów zrodził się w Grudziądzu. W latach 1969 - 1974 odbywały się miejskie, międzyszkolne seminaria astronomiczne i astronautyczne - najpierw w Domu Kultury GZPGum (Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A.), a następnie  w budynku Planetarium. Pierwsze seminaria – zainicjowane przez Jerzego Szwarca we współpracy z Adamem Giedrysem ze Szczecinka – organizowane były przez miłośników astronomii. Od roku 1973 organizację wydarzenia przejęło Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu. W roku szkolnym 1974/75 do akcji seminariów włączyło się Olsztyńskie Planetarium. Konkursy na referat rozpisano więc w dwóch województwach: toruńskim oraz olsztyńskim i zorganizowano seminaria astronomiczne dla laureatów. W kolejnych latach akcję rozszerzono na województwa Polski Północnej: szczecińskie, koszalińskie, słupskie, gdańskie, bydgoskie, włocławskie, elbląskie, suwalskie i białostockie.

W latach 1975 - 1984 odbyło się w Grudziądzu 10 Międzywojewódzkich Młodzieżowych Seminariów Astronomicznych (MMSA). Z uwagi na duże zainteresowanie miłośników astronomii, młodzieży i nauczycieli, postanowiono akcję rozszerzyć na całą Polskę. Pokłosiem tego było zorganizowanie w latach 1985 – 2009 w Grudziądzu 25 Ogólnopolskich Młodzieżowych Seminariów Astronomicznych (OMSA).

Od roku 2010 obowiązuje nowa numeracja uwzględniająca Seminaria Międzywojewódzkie, czyli w roku 2011 odbyło się XXXVII OMSA. Od roku 2006 OMSA (XXII/XXXII) nosi imię Profesora Roberta Głębockiego, wieloletniego jurora i jednego z filarów tych seminariów.

11 lutego 2019 r. Polska Agencja Kosmiczna i Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii podpisały umowę o współpracy, w ramach której będą wspólnie organizowały wydarzenia popularyzujące tematykę astronomiczną. Pierwszą imprezą, przy której współpracowały obie instytucje, było Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne, które odbyło się w marcu 2019 r. 

Więcej informacji:

Paweł Z. Grochowalski

Źródło: OMSA, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu