Przejdź do treści

Ziemskie organizmy mogą przetrwać na Marsie

Mikroorganizmy z Ziemi są zdolne przetrwać niesprzyjające warunki na Marsie - dowodzą naukowcy z Uniwersytetu z Arkansas. Wykrycie obecności metanu w atmosferze Marsa skłoniło naukowców do postawienia pytania czy ziemskie metanogeny mogłyby przetrwać pod powierzchnią Czerwonej Planety.

Metanogeny, czyli bakterie metanogenne, to jedne z najstarszych i najprostszych organizmów spotykanych na Ziemi. Wykorzystują one wodór jako źródło energii, dwutlenek węgla jako źródło węgla, a produktem ich przemian metabolicznych jest metan. Metanogeny żyją głównie na bagnach, w jelitach termitów, bydła i innych roślinożerców, a także w rozkładającej się lub martwej materii. Produkują one większość metanu znajdującego się na Ziemi.

Metanogeny są anaerobami, co oznacza, że do funkcjonowania nie potrzebują tlenu. Nie wymagają one również składników organicznych oraz nie przeprowadzają procesów fotosyntezy. Wszystkie te cechy umożliwiają im przetrwanie w środowisku podziemnym, co sprawia, że są one idealnymi kandydatami do życia pod powierzchnią Marsa.

W swoich poprzednich badaniach prowadzonych wspólnie z profesorem nauk biologicznych Timothym Kralem, Rebecca Mickol, autorka badań nad metanogenami, potwierdziła, że dwa gatunki tych mikroorganizmów przetrwałyby warunki panujące podczas marsjańskich cykli zamrażania i rozmarzania. Obserwacje Mickol również wskazują, że cztery gatunki metanogenów są zdolne przetrwać warunki niskiego ciśnienia panujące w podpowierzchniowych warstwach wodonośnych na Marsie.

Najnowszy cykl badań Mickol, który trwał prawie rok, polegał na hodowli mikrobów w probówkach zawierających substancje, które znajdują się w marsjańskich odpowiednikach ziemskich warstw wodonośnych. Badania bakterii przeprowadzano w warunkach przypominającym te, panujące pod powierzchnią Czerwonej Planety, włącznie z dostępem do wodoru. Mickol twierdzi, że badania nie wykazały, aby niskie ciśnienie miało ujemny wpływ na wzrost i rozwój badanych gatunków metanogenów. Jej kolejne badania skupią się również na wpływie niskich temperatur na wybrane mikroorganizmy.


Więcej informacji:

Źródło: portal phys.org


Na zdjęciu: Powierzchnia Marsa. Źródło: NASA.


Reklama